Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Lähihoitaja: Parasta on ihmisten auttaminen

""

Tommi-Henrik Vähäkylän sydäntä lähellä on ihmisten auttaminen. Niinpä hän hakeutui opiskelemaan lähihoitajan perustutkintoa ja suuntautui ensihoitoon. Työ ambulanssissa on vaihtelevaa, monipuolista ja palkitsevaa.

Inkoolainen Tommi-Henrik Vähäkylä on parhaillaan työharjoittelussa yksityisessä sairaankuljetusyrityksessä ja suorittaa viimeisiä opintojaan Salon seudun ammattiopistossa. Sieltä hän valmistuu lähihoitajaksi. Opinnoissa käsitellään käytännönläheisesti muun muassa ihmisen anatomiaa, pelastusturvallisuutta, lääkkeitä, sairauksia ja niiden oireita, tieliikennepelastamista sekä yhteistyötä muiden tahojen kanssa.

– Kohtaamme hoitotilanteissa kaikenlaisia asiakkaita, esimerkiksi vanhuksia, lapsia, mielenterveyspotilaita tai vaikka liikuntarajoitteisia. Jokaisessa tilanteessa onkin päästävä hoidettavan kanssa samalle tasolle ja annettava ammattitaitoista apua, Tommi-Henrik Vähäkylä kertoo työnsä haasteista.

Työssä tarvitaankin erityisesti vuorovaikutustaitoja. Potilaiden lisäksi ensihoitajat työskentelevät paljon esimerkiksi poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin tai pelastajien kanssa.

– Tähän työhön hakeutuvilta pitäisi löytyä aitoa halua auttaa ihmisiä sekä kykyä hallita haastavia ja epämiellyttäviä tilanteita. Maailman ja erilaisten ihmiskohtaloiden näkeminen auttaa, sillä pieniä asioita ei voi säikähtää, kertoo Tommi-Henrik, joka auttaa ihmisiä myös vapaa-ajallaan vapaapalokunnassa.

Hoitotilanteissa on hallittava omat tunteet

Haastavimmat tilanteet Tommi-Henrikille ovat olleet sellaisia, joissa asiakkaina on ollut esimerkiksi lapsia tai on tapahtunut traaginen onnettomuus.

– Omat tunteet on hallittava koko hälytystilanteen ajan, sillä hoitohenkilökunta on ainoa tuki ja turva hätätilanteessa. Jotta itse selviää henkisesti työn karuista puolista, täytyy tilanteista ja tunteista puhua jälkikäteen työkavereiden kanssa. Oman elämän ja arvojen pitää olla kunnossa.

Ensihoitajiin ei aina suhtauduta myönteisesti. Jotkut potilaat saattavat vääristellä esimerkiksi totuutta omasta terveydentilastaan tai salaavat elämäänsä siinä pelossa, että ambulanssin henkilökunta kertoisi esimerkiksi poliisille.

– On ikävää, jos meille soitetaan suuta tai tönitään. Me emme kuitenkaan voi ottaa itseemme meihin kohdistuvaa arvostelua tai haukkumista. Sellaisista tilanteista pitää selviytyä asiakasta kuunnellen ja ammattitaidolla.

Ambulanssissa on selkeä työnjako

Ambulanssissa työnjako on selkeä: jos työvuorossa on kaksi lähihoitajaa, kuljettajana työskentelevä vastaa potilaan siirtämisestä, ja sillä kertaa hoitajana työskentelevä arvioi potilaan hoitotarpeen.

– Hoitaja päättää hoidosta ja kuljettajana työskentelevä ottaa tarvittavat kokeet. Ensihoidossa ei kuitenkaan hoideta sairautta, vaan oiretta ja vammaa.

Tommi-Henrikin on helppo kertoa 8–12 tuntia kestävien työpäiviensä parhaat puolet.

– Saan auttaa ihmisiä. Ihmisen sosiaalisella asemalla tai rahapussin paksuudella ei ole väliä. Hätätilanteissa kaikilla on sama ihmisarvo, ja jokainen saa samanlaista hoitoa. Päivittäin minua motivoi se, että näen avun vaikuttavan ja voin pelastaa ihmishenkiä.

Miten meitä autetaan?

Tavoitteena on, että soitto hätäpuheluun kestäisi alle minuutin. Sinä aikana hätäkeskuksen on selvitettävä, mitä on tapahtunut ja millaista apua paikalle tarvitaan. Jokaiselle hälytystehtävälle annetaan riskiarvo väliltä A–D. Kirjaimet kertovat avuntarpeen kiireellisyydestä. Esimerkiksi A-riskin tehtävään on ehdittävä paikalle alle 10 minuutissa.

Jos onnettomuuspaikalle hälytetään poliisi, pelastajat ja ambulanssi, jokaisen yksikön esimies hoitaa yhteistyön muiden kanssa ja antaa omalle porukalleen ohjeita. Esimerkiksi lääkinnällinen esimies vastaa ambulanssihenkilökunnan toiminnasta. Vastaavasti palomestari vastaa pelastustoimesta.

Kun korkeariskin potilasta kuljetetaan sairaalaan, ilmoitetaan siitä jo matkalla sairaalaan ja kerrotaan, millaisiin toimenpiteisiin siellä pitäisi valmistautua. Vastaavasti vähemmän kiireellisissä tilanteissa ambulanssin hoitaja antaa tilannekartoituksen vasta sairaalan ensiavussa sairaanhoitajalle, joka ottaa potilaat vastaan.

Pääkaupunkiseudulla toimii useampi yksityinen sairaankuljetusyritys. Ne saavat yleensä hoidettavakseen vähemmän kiireellisiä hälytyksiä.

Ensihoitajaksi suuntautuva voi työskennellä muun muassa:

  • ensiavussa
  • ambulanssissa
  • teho-osastolla
  • leikkausosastolla

Teksti: Kirsi Pitkäranta, Viestintätoimisto Deski Oy

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.