Skip to content

Ruoanlaitosta lähtien kaikki on kemiaa

Kemian opiskelija työskentelee laboratoriossa. Kuva: Jyrki Vesa

Kemia on luonnontiede, jonka avulla tutkitaan aineita sekä niiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Kemiaa voi opiskella yliopistoissa ja teknillisissä yliopistoissa.

Lue, mitä Helsingin yliopiston kemian opiskelijat kertovat opinnoistaan. Haastattelut on julkaistu Helsingin yliopiston sivuilla.

Kemisti tutkii kolesterolin vaikutusta sydän- ja verisuonitauteihin

Kemian jatkotutkinto-opiskelija Katriinan mukaan kemian opiskelu yliopistossa alkaa suunnilleen siitä, mihin lukiossa jäätiin. Opittava tietomäärä lisääntyy ja asiat muuttuvat vaikeammiksi, mutta samalla myös paljon mielenkiintoisemmiksi. Perinteistä analyyttista kemiaa on näytteiden analysointi eli yhdisteiden erottaminen ja tunnistaminen sekä tietenkin näissä tarvittavien menetelmien kehittäminen.

Lue koko haastattelu

Kemistin työ on tuntemattoman löytämistä ja sen ominaisuuksien selvittämistä

Jaakko päätyi kemian opiskelijaksi, kun lääkiksen valintakoe ei mennytkään läpi. Hän erikoistui analyyttiseen kemiaan, jossa tutkitaan yhdisteitä ja niiden pitoisuuksia. Hän on opiskellut myös biokemiaa ja fysiikkaa ja suosittelee muitakin lukemaan luonnontieteitä monipuolisesti. Jaakon mielestä tärkeintä on olla aktiivinen ja hankkia alan työkokemusta.

Lue koko haastattelu

Kemman, bilsan ja fyssan opettajaksi

Julia opiskelee ensimmäistä vuottaan ja tähtää opettajaksi. Hänen pääaineenansa on kemia, ja kahtena muuna aineena hän haluaisi opettaa biologiaa ja fysiikkaa. Hän haluaa opettajaksi siksi, että luonnontieteet ovat  aina kiinnostaneet, mutta laboratoriotyöt eivät niinkään houkuttele. Jo alakoulusta asti Julia on pystynyt kuvittelemaan itsensä opettajana ja auttanut luokkakavereita tehtävissä.

Lue koko haastattelu

Kemia voisi olla aika siisti homma

Teemu halusi alun perin opiskella lääketiedettä, mutta kiehtova kemia ja sen monet mahdollisuudet veivät nuoren miehen mukanaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen hän sai kesätyöpaikan kemian laitokselta, orgaanisen kemian laboratoriosta. Valmistaessaan selluloosan rasvahappoestereitä heterogeenisissä olosuhteissa laboratorion uumenissa tulevaisuuden suunnitelmat sinetöityivät.

Lue koko haastattelu

Kemian opettajaksi teoriassa ja käytännössä

Annan mukaan kemian opettajaksi opiskelevien perusopinnot ovat pääasiassa samat kuin muilla kemian opiskelijoilla. Kemian opiskelulle on tyypillistä luentokurssit ja laboratoriotyöskentely. Kemian opiskelu on hyvin kokeellista ja käsillä tekemistä. Orgaanisessa kemiassa syntetisoidaan esimerkiksi erilaisia aineita, kuten vaikkapa aspiriinia.

Annan ainevalikoimaan kuuluvat kemian ohella myös opettajan pedagogiset opinnot, matematiikka ja yleinen teologia, sillä hän haluaa opettaa kemian lisäksi myös uskontoa.

Lue koko haastattelu

Laboratorioanalyytikosta maisteriksi

Niko suorittaa maisterivaiheen opintoja kemian laitoksella. Valmistuttuaan ammattikorkeakoulusta laboratorioanalyytikoksi hän hakeutui analyyttisen kemian opintoihin yliopistoon erillisvalinnan kautta laajentaakseen tulevia uramahdollisuuksiaan. Nikon mielestä kemia on todella hyödyllistä ja sitä voi helposti soveltaa tavalliseen elämään. Ruuanlaitosta lähtien kaikki on kemiaa, Niko huomauttaa.

Lue koko haastattelu

Nykyisessä työssäni tutkin asioita, joita kukaan ei varsinaisesti ymmärrä

Polymeerikemian jatko-opiskelija Otto päätyi kemian opiskelijaksi, koska lääkiksen ovet eivät auenneet. Maisterivaiheessa hän erikoistui polymeerikemiaan, eli suurikokoisten, tyypillisesti toistuvista rakenneyksiköistä koostuvien yhdisteiden kemiaan. Sivuaineenaan hän opiskeli tietojenkäsittelytiedettä. Hänen mielestään erityisesti ohjelmointi kehittää loogista ajattelukykyä, kokonaisuuksien hallintaa ja jäsentelyä, sekä kykyä huomioida hyvin pieniä yksityiskohtia.

Opiskelu matemaattis-luonnotieteellisessä tiedekunnassa on akateemisesti melko vapaata, joten oman tutkintonsa ja orientaationsa pystyy kasaamaan joustavasti, esimerkiksi sivuaineilla ja vapaavalintaisilla opinnoilla, Otto kertoo.

Lue koko haastattelu

Proteiiniketjujen mallintamista ja mausteiden kemiaa

Toni opiskelee kemian ja fysiikan opettajaksi. Omat opettajat saivat hänet innostumaan kemiasta, ja tulevaisuudessa hän haluaa jakaa omaa innostustaan ja osaamistaan omien opiskelijoidensa kanssa. Tällä hetkellä hän kirjoittaa pro gradu -tutkielmaansa mausteiden kemiasta.

Lue koko haastattelu

Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa

Petro opiskelee kemiaa sillä se tuntui sopivalta sekoitukselta tiedettä ja käytännön sovelluksia. Häntä kiinnostaa työskentely tutkimuksen ja kehittämisen parissa, johon kemia oli hyvä vaihtoehto. Antti on aina halunnut luoda jotain uutta, käsin kosketeltavaa materiaalia. Ainoastaan kemia soi mahdollisuuden todellisten tuotteiden kehittämiseen.

Opintojen jälkeen nuoret miehet perustivat yrityksen, joka valmistaa sairaaloille puuhakkeesta ja biohajoavasta muovista tehtyjä Woodcast-kipsejä.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede yliopistossa

Kemian ammattialan kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL

Koulutus

Luonnontieteiden alan koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.