Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Sosionomi suunnittelee, ohjaa ja auttaa

Kuva ilmoitustaulusta, jossa on erilaisia ilmoituksia.

Sivu 5/6

Työ- ja opiskelupaikan etsiminen on maahanmuuttajataustaisille pojille tärkeää. Suvi opettaakin lähes päivittäin nuoria tekemään hakemuksia ja ansioluetteloita ja auttaa heitä valmistautumaan työhaastatteluihin.

Työn hyviin puoliin kuuluvat mielenkiintoiset ja vaihtelevat tehtävät. Toisinaan on hankalaa sovittaa eri työtehtäviä yhteen ja löytää aikaa keskeneräisten töiden loppuun tekemiselle.