Skip to content

Tietojenkäsittelyssä huvista tulee hyötyä ja päinvastoin

Kuva läpäristä pöydällä. Kuva: Sampo Utriainen

Tietojenkäsittelytiede tutkii tiedon rakennetta, tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä. Tietotekniikassa keskitytään tietotekniikan matemaattisiin metodeihin kuten simulointiin, optimointiin, tietokonegrafiikkaan ja tietokoneavusteiseen suunnitteluun.

Tietojenkäsittelyä voi opiskella yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja ammattikorkeakouluissa. Tietotekniikkaa voi opiskella ammattikorkeakoulussa ja teknillisissä yliopistoissa

Opiskelu ei ole koskaan ollut näin siistiä

Kallen mielestä tietojenkäsittelytieteen opinnoissa työ ja hupi yhdistyvät. Toisena lukuvuonna Kalle lähti vaihto-opiskelemaan Afrikkaan. Lukion hän suoritti yhdistelmäopintoina ja sai ylioppilastodistuksen lisäksi käteensä datanomin paperit. Hän on aina ollut kiinnostunut koneiden kanssa puuhastelusta. Opiskelun ohella hän on ollut mukana tekemässä MOOC-verkkokurssia, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ohjelmointia.

Lue koko haastattelu

Tietojenkäsittelytieteen opinnoissa yhdistyvät konkretia ja luovuus

Tietojenkäsittelyn opinnot osoittautuivat Ellalle monipuolisemmaksi kuin hän luuli. Opintojen alussa ei ohjelmointitaustaa vaadita, vaan liikkeelle lähdetään aivan perusteista. Lisäksi alkuvaiheessa pitää suorittaa sivuaineena matematiikan tai menetelmätieteen perusopinnot. Toisen sivuaineen valintaan kannattaa käyttää mielikuvitusta ja pohtia kiinnostuksen kohteitaan.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteiden ala ammattikorkeakoulussa

Tekniikan ja liikenteen ala ammattikorkeakoulussa

Luonnontieteiden opiskelu yliopistossa

Teknisten tieteiden opiskelu yliopistossa

Tietotekniikan ammattialan kuvaus TEM:n Ammattinetissä

Koulutus

Luonnontieteiden alan koulutukset yliopistoissa

Luonnontieteiden alan koulutukset ammattikorkeakouluissa

Linkki vie hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.