Skip to content

Tilastotutkija on datan käsittelyn, hallinnan ja tulkinnan asiantuntija

Neljä opiskelijaa istuu kirjastossa ja tekee ryhmätyötä. Kuva: Annika Temonen

 

Tilastotieteessä kehitetään menetelmiä havaintoaineiston kuvaamiseen, tilastolliseen laskentaan, mallintamiseen ja päättelyyn. Keskeisiä asioita ovat lisäksi aineiston hankinnan strategiat ja tilastollisten kokeiden suunnittelu.

Tilastotiedettä tarvitaan monien alojen tutkimuksessa, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa, biotekniikassa, tietotekniikassa, taloustieteessä, psykologiassa sekä ympäristön- metsän-, maatalouden- ja riistantutkimuksessa.

Tilastotiedettä voi opiskella sekä matemaattis-luonnontieteellisessä että valtiotieteellisessä / yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Maalaisjärkeen ei aina kannata luottaa, jos on kyse todennäköisyyksistä

Ville ja Tara opiskelevat tilastotiedettä. Villestä tilastotiede vaikutti käytännönläheisemmältä kuin matematiikka, mutta teoreettisemmalta kuin fysiikka. Tilastotiede koukutti hänet, kun hän oivalsi sen merkityksen ympäröivän maailman ymmärtämisen kannalta.

Tara päätyi tilastotieteen pääaineopiskelijaksi saksan kielen ja taloustieteen kautta. Hän innostui kovasti tilastotieteestä, sillä se yhdistää mukavalla tavalla matematiikan ja yhteiskuntatieteen. Pakolliset sivuaineopinnot yliopiston matematiikassa ovat sujuneet hyvin lukion lyhyelläkin matematiikalla.

Lue koko haastattelu

Tilastotieteen avulla voidaan tutkia DNA-molekyylien rakennetta tai vaikka sitä, miten oluen sijoittelu ja hinnoittelu marketissa vaikuttaa myyntiin

Ennen vanhaan konsultoitiin ennustajia, jotka ennustivat tulevaa katsomalla kristallipalloon. Nykyään vastaavasti kysytään apuun tilastotieteilijää, joka löytää vastaukset läppärinsä näytöltä.

Villen mielestä tilastotieteen ydin on oikeiden aineistojen analyysi tilastollisia ohjelmistoja käyttäen. Näiden ohjelmistojen käyttöön päästään mukaan jo opintojen alkuvaiheessa. Tilastollisen tutkimuksen avulla on mahdollista mallintaa tutkittavan ilmiön toimintaa ja ennustaa sen kehitystä tulevaisuudessa.

Lue koko haastattelu

Tietoa alasta

Luonnontieteet, matematiikka ja tilastotiede yliopistossa

Tilastotutkijan ammatinkuvaus TEM:n Ammattinetissä

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset MAL

Koulutus

Tilastotieteen koulutukset koulutukset yliopistoissa

Linkki vie hakutulossivulle, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi yliopiston sijainnin tai oppiaineen mukaan.