Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Kielet, informaatio ja viestintä

Katso kaikki teemaan liittyvät artikkelit

Viestinnän opiskelu on monipuolista

""

Yliopistossa lukujärjestyksen voi suunnitella melko vapaasti. Vastapainoksi opiskelijalla on itsellään vastuu omista opinnoistaan ja kurssien suorittamisesta.

Sofia on opiskellut viestintää pääaineenaan pari vuotta Vaasan yliopistossa. Hänen mielestään opinnot antavat monipuoliset eväät työllistymiseen. Lukiossa hän viihtyi eniten äidinkielen ja englannin tunneilla ja koki olevansa niissä hyvä. Mieliaineet ohjasivat viestinnän opintoihin. Sofian tavoitteena on valmistua vuoden kuluttua humanististen tieteiden kandidaatiksi ja siitä kahden vuoden päästä filosofian maisteriksi.

– Sivuaineena olen kandidaattivaiheessa opiskellut englantia, koska uskon, että siitä on tulevaisuudessa suuri hyöty työelämässä. Maisterivaiheessa aion suuntautua organisaatioiden viestintään. Haaveenani on tulevaisuudessa työllistyä joko yksityiselle tai julkiselle puolelle viestinnän tehtäviin. Sivuaineeksi olen ajatellut ottaa kauppatieteiden puolelta markkinoinnin.

Lukion abivuotena Sofia mietti pitkään, mihin hakisi kevään haussa. Mielessä kävivät kauppatieteet, oikeustieteet, hallintotieteet ja viestintä. Lopulta voiton vei Vaasan yliopiston viestinnän, englannin ja nykysuomen kandidaattiohjelma. Abikevään aikana hän valmistautui pääsykokeisiin työnteon ohella ja onnistui nappaamaan opiskelupaikan.

Lupaavat työllistymismahdollisuudet

Sofia päätyi viestinnän opiskelijaksi, koska hän uskoo alalla olevan monipuoliset ja hyvät työllistymismahdollisuudet.

– Viestinnän osaajia tarvitaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja tulevaisuudessa digitalisoitumisen myötä viestinnän osaajia tarvitaan yhä entistä enemmän. Sivuainevalinnoilla on suuri merkitys siinä, minne tulevaisuudessa työllistyy. Esimerkiksi hallintotieteiden sivuaineella voisi työllistyä julkiselle puolelle.

Kurssit monipuolisia

– Viestinnän opiskelu on ollut tähän asti todella mielenkiintoista. Kurssit ovat monipuolisia niin kuin kurssien toteutustavatkin. Osa kursseista on käytännöllisiä ja osa kursseista teoreettisia.

Osa kursseista järjestetään luentokursseina, jolloin samalle luennolle osallistuu todella paljon opiskelijoita. Luentokurssien päätteeksi järjestetään yleensä tentti, joka määrittelee paljolti kurssista saatavan arvosanan.

Kursseja järjestetään myös pienryhmäopetuksena, jolloin kurssi suoritetaan esimerkiksi tekemällä ryhmätöitä, esseitä tai esitelmiä. Luentoja ja pienryhmäopetustunteja on viikossa melko vähän, mutta vastapainoksi myös kotona täytyy tehdä töitä melko paljon.

Yliopistossa on myös mahdollista suorittaa harjoittelu, jonka voi sisällyttää opintoihin. Sofia suoritti valinnaisen harjoittelun Opetushallituksen Opiskelijavalinnat-yksikössä Helsingissä.

– Harjoittelusta oli paljon hyötyä ja opin tärkeitä työelämätaitoja tulevaisuutta ajatellen.

Yliopisto-opiskelu kokonaisuudessaan on melko vapaata ja niin sanottu akateeminen vapaus näkyy opiskeluarjessa. Lukujärjestyksen saa suunnitella itselleen mieluiseksi, ja useasti samasta kurssista voi valita useasta eri aikatauluvaihtoehdosta itselleen sopivan. Vapauden vastapainoksi myös vastuu opiskeluista on itsellä, ja opintoihin kuuluvien kurssien suorittaminen on omalla vastuulla.

Tietoa alasta

Sosiaalitieteet, journalistiikka ja viestintä

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.

Koulutus