Skip to content

Vanha Opintopolku suljetaan vuoden 2022 lopussa. Tammikuusta 2023 alkaen kaikki koulutustieto uudessa Opintopolussa.

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen alkaa uudessa Opintopolussa 3.1.2023. Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja hakemisesta uudesta Opintopolusta.

Yrittäjän ammattitutkinto: Inspiroiduin haastamaan itseäni yrittäjänä

Nainen istuu keinutuolissa

Annika Halmela suoritti yrittäjän ammattitutkinnon kehittäkseen omaa yritystään. Aloittavalle yrittäjälle koulutus tarjoaa hyvän tukiverkoston. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka haluavat kehittää omaa yritystoimintaansa.

Perustin terveys- ja sosiaalialan yrityksen Hoivapalvelu AH-APU Oy:n, ja olin ehtinyt pyörittää yritystä muutaman vuoden, kunnes oivalsin tarvitsevani uudet suuntaviivat yritystoimintani kehittämiseen. En halunnut jäädä paikalleni polkemaan, joten päätin lähteä opiskelemaan yrittäjän ammattitutkintoa.

Kouluttajien ja opiskelijaryhmän tuella onnistuin päivittämään yritykselleni toimivan liiketoimintasuunnitelman. Keskityimme yhteen liiketoiminnan osa-alueeseen kerrallaan, mikä helpotti suunnitelman tekemistä.

Minun ei tarvinnut erikseen pysähtyä miettimään kehitysideoita yritystäni varten, vaan ne syntyivät jo koulutuspäivien aikana.

En tyydy nykytilaan vaan kehitän jatkuvasti

Yrittäjän ammattitutkinto ohjasi minut tehostamaan toimintaani markkinoinnin eri osa-alueilla: uudistin yritysilmeen, laajensin palvelutarjontaa ja kehitin palveluja. Onnistuin tuotteistamaan tarjoamani palvelut, ja nyt palvelujen sisällöt ovat paremmin asiakkaiden ymmärrettävissä.

Rohkaistuin luopumaan monille yrittäjille tyypillisestä ”tehdään niin kuin ennenkin on tehty” -toimintamallista. Oivalsin, että on tärkeää tarkastella yritystoimintaani myös ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Yritykseni toiminta on nyt paremmin suunniteltua ja järjestelmällistä, ja kehitys näkyy myös asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Kasvatin verkostojani yrittäjäkoulutuksessa

Yrittäjänä työskentelen paljon yksin, joten opiskelijaryhmästä sain tukea yrittäjän arkeen. Kehitämme edelleen yritykseni liiketoimintaa yhteistyössä erään kouluttajan kanssa.

Suosittelen yrittäjän ammattitutkintoa lämpimästi kaikille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Erityisesti alkutaipaleella oleville yrittäjille koulutus tarjoaa hyvän tukiverkoston. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa. Ennen ilmoittautumista kannattaa kuitenkin varmistaa, että aikaa on riittävästi koulutuspäiville osallistumiseen ja tehtävien tekemiseen, jotta koulutuksesta saa kaiken hyödyn irti.

Koulutus sopii monille yrittäjille, sillä se ei vaadi suurta rahallista panostusta, ja sen rahoitusmuoto on joustava. Koulutuspäiviä oli sopivin väliajoin, joten ehdin hyvin pyörittää yrityksen arkea ja asiat pysyivät silti tuoreessa muistissa.

Yrittäjän ammattitutkinto on myös hyvä ponnistuslauta jatkokoulutuksille, joissa tähtään tulevaisuudessakin oman yritykseni kehittämiseen. Verkostoitumalla löysin samalla alalla ennestään toimivan yrittäjän, jonka kanssa perustimme yhdessä vanhusten päivätoimintoyksikkö Hoivaonnen.

Teksti ja kuva: Markkinointi-instituutti

Tietoa alasta

Lue lisää ammateista Työmarkkinatori-palvelusta, jossa voit hakea tietoa ammattien ja ammattialojen mukaan.