Skip to content

 Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 2.7.−15.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat valmiita. Jos saat paikan 28.6. mennessä, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos saat  opiskelupaikan myöhemmin, ota paikka vastaan korkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Varasijoja täytetään 31.7. asti.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 22.5. klo 8.00 – 24.7.  klo 15.00. Katso koulutukset

 

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017

Keskeisimmät muutokset vuoden 2017 ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksissa:

1)      Todistusvalinta
Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella tehtävä todistusvalinta on käytössä vuonna  2017 seuraavilla koulutusaloilla: Tekniikan ala, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala sekä luonnonvara-ala. Valintatapa on käytössä vain hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

2)      Ammatillisella tutkinnolla hakeville kiintiömahdollisuus
Ammattikorkeakoulut voivat asettaa kiintiön ammatillisella tutkinnolla hakeville (ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet) valintakoejonoon. Kiintiön käyttämisestä päättää jokainen ammattikorkeakoulu itse.

3)      Valintakoekutsujen lähettämisestä luovutaan
Päivätoteutuksena toteuttavien koulutuksien osalta ei enää pääsääntöisesti lähetetä valintakoekutsuja vaan valintakoetiedot ilmoitetaan hakijalle hakuohjeissa. Kulttuuri, sosiaali- ja terveys sekä osassa humanistisen ja kasvatusalan koulutuksissa lähetetään kuitenkin edelleen valintakoekutsut.

4)      Varasijoille jäävien hakijoiden määrän rajaus
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain varasijalle jäävien hakijoiden määrän. Lisätietoja Opintopolku.fi-sivuilta sekä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista.