Skip to content

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017

Keskeisimmät muutokset vuoden 2017 ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksissa:

1)      Todistusvalinta
Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella tehtävä todistusvalinta on käytössä vuonna  2017 seuraavilla koulutusaloilla: Tekniikan ala, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala sekä luonnonvara-ala. Valintatapa on käytössä vain hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

2)      Ammatillisella tutkinnolla hakeville kiintiömahdollisuus
Ammattikorkeakoulut voivat asettaa kiintiön ammatillisella tutkinnolla hakeville (ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet) valintakoejonoon. Kiintiön käyttämisestä päättää jokainen ammattikorkeakoulu itse.

3)      Valintakoekutsujen lähettämisestä luovutaan
Päivätoteutuksena toteuttavien koulutuksien osalta ei enää pääsääntöisesti lähetetä valintakoekutsuja vaan valintakoetiedot ilmoitetaan hakijalle hakuohjeissa. Kulttuuri, sosiaali- ja terveys sekä osassa humanistisen ja kasvatusalan koulutuksissa lähetetään kuitenkin edelleen valintakoekutsut.

4)      Varasijoille jäävien hakijoiden määrän rajaus
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain varasijalle jäävien hakijoiden määrän. Lisätietoja Opintopolku.fi-sivuilta sekä ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista.