Skip to content

COVID-19 ja opiskelijavalinnat

(Päivitetty 15.3.2021: Yliopistot)

COVID-19 eli koronavirus ja sen leviäminen vaikuttaa mahdollisesti myös opiskelijavalintoihin. Tältä sivulta voit lukea opiskelijavalintoihin liittyvän ajankohtaisen ohjeistuksen keskitetysti.

Linkit tietoon muista lähteistä löytyvät kootusti sivun alaosasta sekä oikeasta sivupalkista.

Opetushallituksen verkkosivuilta löydät tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien erityistoimien varalle.

Kevään 2021 ylioppilaskokeisiin liittyvän tiedon ja ohjeistuksen löydät ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.

Opetus-ja kulttuuriministeriön sivuilta löydät kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja siihen varautumisesta.

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot

Koronaviruksella voi olla vaikutuksia oppilaitoksen järjestämiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Oppilaitos voi tarvittaessa perua pääsykokeet tai järjestää ne vaihtoehtoisilla menettelyillä, esimerkiksi etäyhteydellä tai muilla lisänäytöillä. Jos oppilaitos päättää pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, oppilaitoksia on ohjeistettu kiinnittämään pääsykoejärjestelyihin erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.

Koronavirustilanteesta johtuen oppilaitokset voivat lähettää kutsun tai tiedon pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tai kielikokeesta kirjepostin sijaan sähköpostiin. Kannattaa siis tarkistaa oma sähköposti.

Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista saat suoraan oppilaitoksilta.

Korkeakoulut

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen ja toinen yhteishaku järjestetään normaalisti aikataulun mukaan 7.1. klo 8.00 – 20.1. klo 15.00 ja 17.3. klo 8.00−31.3. klo 15.00.

Ensimmäisen yhteishaun valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.6.2021 ja toisen yhteishaun tulokset viimeistään 9.7.2021.

Korkeakoulut ohjeistavat hakijoita valintakokeisiin sekä muihin mahdollisiin korkeakoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvissä asioissa omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti muissa viestintäkanavissa.

Yliopistot (päivitetty 15.3.2021)

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on koonnut yliopistojen koronavirukseen liittyvän ohjeistuksen kootusti omille sivuilleen.

Ammattikorkeakoulut (päivitetty 20.1.2021)

Maaliskuussa alkavan kevään toisen yhteishaun opiskelijavalinnat toteutetaan todistusvalinnalla sekä AMK-valintakokeella, joka koronapandemian vuoksi järjestetään poikkeusoloissa. Koe järjestetään 31.5.–9.6.2021 yksivaiheisena lähikokeena ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa. Koepäivien määrää on lisätty kahdeksaan.

Linkit tietoon muista lähteistä

Lue Opetushallituksen päivittyvä ohjeistus koronavirukseen liittyen

Lue Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus koronavirukseen liittyen

Katso useimmin kysytyt kysymykset opetus-ja kulttuuriministeriön sivulla

Katso yliopistojen kootut ohjeistukset koronavirukseen liittyen UNIFIn sivuilla

Lue UNIFIn tiedote yliopistojen pääsykokeiden järjestämisestä

Lue tiedote ammattikorkeakoulujen valintakoejärjestelyistä ARENEn sivuilla