Skip to content

Kymppiluokan, VALMA-koulutuksen ja LUVA-koulutuksen valinnat ovat valmiit.  Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 14.8. Lue lisää valinnoista ja paikan vastaanottamisesta

 

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Voit hakea näissä hauissa yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Voit hakea ammatillisen koulutuksen ja lukion vapaille paikoille jatkuvan haun kautta. Etsi ajankohtaisia koulutuksia Hae-toiminnolla tai katso oppilaitosten omat verkkosivut. Lisätietoja koulutuksista ja hakemisesta saat oppilaitoksista. 

COVID-19 ja opiskelijavalinnat

(Päivitetty 13.5.2020:  korkeakoulujen yhteishaun aikataulumuutokset)

COVID-19 eli koronavirus ja sen leviäminen vaikuttaa mahdollisesti myös opiskelijavalintoihin. Tältä sivulta voit lukea opiskelijavalintoihin liittyvän ajankohtaisen ohjeistuksen keskitetysti.

Linkit tietoon muista lähteistä löytyvät kootusti sivun alaosasta sekä oikeasta sivupalkista.

Opetushallituksen verkkosivuilta löydät tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien erityistoimien varalle.

Kevään 2020 ylioppilaskokeisiin liittyvän tiedon ja ohjeistuksen löydät ylioppilastutkintolautakunnan omilta sivuilta.

Opetus-ja kulttuuriministeriön sivuilta löydät kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja siihen varautumisesta.

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot

Koronaviruksella voi olla vaikutuksia oppilaitoksen järjestämiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. Oppilaitos voi tarvittaessa perua pääsykokeet tai järjestää ne vaihtoehtoisilla menettelyillä, esimerkiksi etäyhteydellä tai muilla lisänäytöillä. Jos oppilaitos päättää pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, oppilaitoksia on ohjeistettu kiinnittämään pääsykoejärjestelyihin erityistä huomiota koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.

Koronavirustilanteesta johtuen oppilaitokset voivat lähettää kutsun tai tiedon pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tai kielikokeesta kirjepostin sijaan sähköpostiin. Kannattaa siis tarkistaa oma sähköposti.

Lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeista saat suoraan oppilaitoksilta.

Korkeakoulut (päivitetty 13.5.)

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku järjestettiin normaalisti 18.3. klo 8.00 – 1.4. klo 15.00.

Kevään toisen yhteishaun tulosten julkaisun takarajaa siirretään viikolla eteenpäin. Kaikki tulokset julkaistaan viimeistään keskiviikkona 15.7.2020.

Korkeakoulut ohjeistavat hakijoita valintakokeisiin sekä muihin mahdollisiin korkeakoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvissä asioissa omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti muissa viestintäkanavissa.

Korkeakoulut päivittivät yhteishaun valintaperusteita toukokuun alussa.

 

Yliopistot (päivitetty 30.4.2020)

Yliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän vuoksi yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Yliopistot ovat päättäneet, miten kevään opiskelijavalinnat toteutetaan poikkeusoloissa. Kaikki hakukohteet julkaisevat omat käytäntönsä viimeistään 30.4.

Valintakokeet ovat pääosin kaksivaiheisia, jolloin ensimmäinen vaihe karsii siinä parhaiten menestyneet hakijat toiseen vaiheeseen. Karsintavaihe toteutetaan pääsääntöisesti etänä sähköisellä alustalla. Toinen vaihe voidaan toteuttaa etänä tai pieninä, kampuksella suoritettavina koetilaisuuksina.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on koonnut yliopistojen koronavirukseen liittyvän ohjeistuksen kootusti omille sivuilleen.

Ammattikorkeakoulut (päivitetty 7.5.2020)

Ammattikorkeakoulujen valintakokeet järjestetään kesäkuussa kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen valintakoepäivä on 4.6. Tuolloin järjestetään digitaalinen etäkoe. Toisen vaiheen koe järjestetään 23.-25.6.2020 ammattikorkeakoulujen kampuksilla eri puolilla maata.

Ammattikorkeakoulut peruivat kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät Suomessa järjestettävät valintakokeet. Valintakokeiden sijaan ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalintaa ja valintatehtäviä valitessaan opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen.

Ammattikorkeakoulujen yhteiselle Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle päivitetään kootusti ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin toisen yhteishaun osalta.

Linkit tietoon muista lähteistä

Lue Opetushallituksen päivittyvä ohjeistus koronavirukseen liittyen

Lue Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus koronavirukseen liittyen

Katso useimmin kysytyt kysymykset opetus-ja kulttuuriministeriön sivulla

Katso yliopistojen kootut ohjeistukset koronavirukseen liittyen UNIFIn sivuilla

Lue UNIFIn tiedote yliopistojen pääsykokeiden järjestämisestä

Katso tiedotteet ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen muutoksista koronavirukseen liittyen ARENEn sivuilla

Katso ajankohtainen tieto koronaviruksen vaikutuksista ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin toisen yhteishaun osalta (ammattikorkeakouluun.fi)