Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.−25.7. 

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille alkaa 16.6. Katso koulutukset

 

Maahanmuuttajien koulutus

Peruskoulun jälkeen | Ammatillinen peruskoulutus | Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus | Lukiokoulutus | Ammattikorkeakoulu ja yliopisto | Aikuiskoulutus | Yhdenvertaisuuslaki | Oleskelulupa

Maahanmuuttajana voit osallistua perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopetukseen. Voit usein hyödyntää ulkomailla suorittamasi opinnot, tutkinnot ja työkokemuksen täydentäessäsi opintojasi Suomessa.

Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Kaikenikäisille maahanmuuttajille järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva kaksikielisyys: suomen tai ruotsin kielen hallitseminen ja oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitäminen.

Peruskoulun jälkeen

Peruskoulun jälkeen voit jatkaa opiskelua lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Tarvittaessa voit valmistautua näihin jatko-opintoihin erilaisissa valmistavissa koulutuksissa, kuten perusopetuksen lisäluokilla (kymppiluokalla) tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Valmistavat koulutukset järjestetään suomeksi tai ruotsiksi. Koulutuksiin sisältyy suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä matemaattisia ja yhteiskunnallisia aineita.

Nuorten lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen haet perusopetuksen todistuksella. Ammatilliseen koulutukseen järjestetään kielikoe, jos hakijan äidinkieli on muu kuin koulutuksen kieli. Lue lisää kielikokeista ja kielivaatimuksista.

Ammatillinen peruskoulutus

Suomessa ammatillista peruskoulutusta annetaan ammatillisissa perustutkinnoissa. Tutkintoja on noin 50 ja eri koulutusaloja kahdeksan. Koulutukseen haetaan helmi-maaliskuun aikana yhteishaussa. Joissakin oppilaitoksissa järjestetään myös koulutusta englanniksi. Näihin haetaan erillishaussa suoraan oppilaitokseen.

Lue lisää Mitä ammatillisessa voi opiskella? 

Lue lisää yhteishausta ammatilliseen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus – VALMA

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi osallistua ammatilliseen peruskoulutukseen ja samalla kehittää kielitaitoasi suomen tai ruotsin kielessä, voit hakea VALMA-koulutukseen. Koulutuksessa vaaditaan peruskielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä, sillä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi tai ruotsiksi.

Lue lisää VALMA-koulutuksesta

Lue lisää hakemisesta

Lukiokoulutus

Suomen lukiokoulutus on kolmivuotinen ja johtaa ylioppilastutkintoon. Voit hakea lukioon, jos olet suorittanut perusopetuksen tai vastaavan koulutuksen. Jos haet ulkomaisella todistuksella lukiot arvioivat erikseen edellytyksesi suoriutua opinnoista. Lukiokoulutukseen haetaan helmi-maaliskuun aikana yhteishaussa.

Lue lisää opinnoista lukiossa

Lue lisää yhteishausta lukioon 

Ammattikorkeakoulu ja yliopisto

Voit hakea ammattikorkeakouluun, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän. Yliopistoon voit hakea, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon. Voit myös hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka omassa maassasi antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos olet suorittanut tutkinnon kotimaassasi

Jos olet suorittanut kotimaassasi sellaisen koulutuksen ja/tai tutkinnon, jonka perusteella voit hakea korkeakouluun, voit hakea samalla tutkinnolla yliopistoon ja ammattikorkeakouluun myös Suomessa.

Mitä ammattikorkeakoulussa voi opiskella?

Mitä yliopistossa voi opiskella?

Aikuiskoulutus 

Aikuisena voit myös osallistua aikuisten perusopetukseen, jos aikaisemmat opintosi eivät ole riittäviä tai ovat jääneet kesken. Lue lisää osiosta Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille.

Aikuisille järjestetään erityisesti aikuisille suunnattua koulutusta, mutta aikuiset voivat hakea myös nuorten koulutuksiin. Koulutusta järjestetään lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Aikuiset voivat osallistua maahanmuuttajille tarkoitetuille kursseille, joihin haetaan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta (TE-toimistot). Lue lisää TE-palvelut-sivuilta.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät avointa opetusta ja täydennyskoulutusta aikuisille.

Muita opiskelumahdollisuuksia aikuisopiskelijoille

Suomessa on paljon aikuisoppilaitoksia, joissa voi opiskella tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai harrastuksena. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Kansalais- ja työväenopistot tarjoavat lähes joka kunnassa mahdollisuuden opiskella kieliä, musiikkia, käsitöitä, liikuntaa ym.
  • Kansanopistoissa ja opintokeskuksissa voit mm. täydentää perusopintoja ja osallistua erilaisille valmentaville kursseille.
  • Kesäyliopistoissa voi suorittaa akateemisia ja muitakin opintoja. Kesäyliopistoilla on opetusta useilla paikkakunnilla.
  • Useimmissa oppilaitoksissa on myös erityisesti maahanmuuttajille suunniteltuja kursseja.

Lue lisää aikuiskoulutuksesta

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki turvaa ja edistää yhdenvertaisuutta työelämässä ja koulutuksessa. Laissa kielletään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä.

Oleskelulupa