Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetus antaa valmiudet ja kelpoisuuden lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Aikuisten perusopetukseen tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot.

Voit opiskella äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos

 • äidinkielesi on muu kuin suomi
 • peruskielitaidossasi on puutteita
 • kielitaitosi ei anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Voit saada aikuisten perusopetusta jos:

 • Olet tullut perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen, mutta et ole ehtinyt saamaan perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisenä tai jos perusopetuksen oppimäärän osaaminen on heikkoa
 • Olet 17-25 vuotias maahanmuuttaja ja tarvitset perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaaksesi opintoja toisella asteella
 • Olet maahanmuuttaja ja tarvitset vahvistusta perusopetuksen alkuvaiheen taitoihin, kuten luku- ja kirjoitustaitoa, matemaattisia valmiuksia ja perustietoja suomalaisesta yhteiskunnasta
 • Olet aikuinen maahanmuuttaja ja tarvitset päättötodistuksen päästäksesi jatko-opintoihin.

Aikuisten perusopetuksessa voit:

 • suorittaa perusopetuksen oppimäärän
 • lukea yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita
 • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
 • suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe vastaa pääasiassa perusopetuksen alimpia vuosiluokkia 1-6 ja varsinainen aikuisten perusopetus vastaa vuosiluokkia 7-9.

Lue lisää aikuisten perusopetuksesta 

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot maahanmuuttajille

Jos olet aikaisemmin opiskellut esimerkiksi:

 • maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa
 • luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksessa ja/tai
 • perusopetuksen valmistavassa opetuksessa,

etkä vielä selviydy varsinaisesta perusopetuksen opinnoista, voit siirtyä aikuisten alkuvaiheen opintoihin. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa saat sellaiset tiedot ja taidot, että voit jatkaa opintoja varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa tai muussa koulutuksessa.