Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.−25.7. 

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille alkaa 16.6. Katso koulutukset

 

Kielitaidon osoittaminen opiskelemaan haettaessa

Jos haet koulutukseen ja äidinkielesi on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli, sinut voidaan kutsua kielikokeeseen.

Kokeella varmistetaan, että selviydyt opinnoistasi. Oppilaitokset haluavat tietää, että ymmärrät opetuskieltä ja pystyt osallistumaan opetukseen. Kielikoe voi olla kirjallinen testi ja/tai haastattelu. Lisätietoja kielikokeista saat oppilaitoksista.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.

Kun haet korkeakouluun, sinulla on oltava todistus suoritetusta kielikokeesta tai olet osoittanut kielitaidon aikaisemmissa opinnoissa.

Ammattikorkeakoulut kutsuvat hakijat yleensä kielikokeeseen. Yliopistot eivät tavallisesti järjestä kielikokeita, vaan ne edellyttävät todistusta kielitaidosta.

Selvitä aina ennen kokeeseen hakemista, miten voit osoittaa opinnoissa tarvittavan kielitaidon.

Suomen tai ruotsin taito yleisellä kielitutkinnolla

Voit osoittaa opiskelussa tarvittavan kielitaidon suorittamalla yleisen kielitutkinnon. Tutkinnon voit  suorittaa perus- ja keskitasolla sekä ylimmällä tasolla.

Tutkinnossa on on neljä osaa

  1. Tekstin ymmärtäminen
  2. Kirjoittaminen
  3. Puheen ymmärtäminen, ja
  4. Puhuminen.

Tutkintotodistusta voit käyttää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemiseen. Voit osoittaa todistuksella myös suomen tai ruotsin taitoasi, jota vaaditaan esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saamiseksi.

Suomen kielen keskitason tutkinto järjestetään neljä kertaa vuodessa, muiden tasojen ja muiden kielten tutkinnot tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto on maksullinen.

Lisätietoja

Kielitaidon osoittamiseen muulla kielitutkinnolla tai aiemmalla pohjakoulutuksella

  • Jos olet suorittanut jonkun muun kielitutkinnon ota yhteyttä oppilaitokseen ja kysy, hyväksyykö se tutkinnon osoituksena kielitaidosta
  • Jos olet suorittanut aikaisemman koulutuksen, tutkinnon tai sen osan jollain kielellä, yhteyttä oppilaitokseen ja kysy, hyväksyykö se tutkinnon osoituksena kielitaidosta

Lue lisää kansainvälisistä kielitutkinnoista ja kokeista