Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen yhteishaun tulokset on julkaistu. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.

Korkeakoulujen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin (Kymppiluokka, VALMA, LUVA) 19.5.-21.7.  Katso koulutukset

 

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja kesäkuun lopusta elokuun puoliväliin. Voit hakea näissä hauissa yhteishauissa täyttämättä jääneitä paikkoja.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Korkeakoulutus maahanmuuttajille

Voit hakea ammattikorkeakouluun, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon. Voit hakea yliopistoon, kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon.

Voit myös hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, jos sinulla on sellainen ulkomainen koulutus, joka omassa maassasi antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Alla olevista linkeistä löydät tietoa yleisistä hakukelpoisuusvaatimuksista ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Voit myös hakea englanninkieliseen korkeakoulutukseen. Katso lisää Studyinfosta.

Tarkista aina koulutuksen kuvauksesta tarkat hakukelpoisuusvaatimukset. Korkeakoulu päättää opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla ammattikorkeakoulu tai yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tarkista myös, pitääkö sinun maksaa korkeakoulutuksestasiukukausimaksu.

Lue lisää

Korkeakouluun valmentavat opinnot maahanmuuttajille

Korkeakoulututkinnon suorittaneet ja opinnoista kiinnostuneet

Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan mahdollisimman nopeasti. Tätä varten on maahanmuuttajien avuksi perustettu Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -ohjelma. SIMHE-työn ja tukitoimien tarkoituksena on

  • tehdä aiempien opintojesi tunnistamisesta ja tunnustamisesta sujuvampaa
  • kertoa sinulle sopivista korkeakoulutuksista ja
  • tukea sopeutumistasi suomalaiseen yhteiskuntaan.

SIMHE-ohjauksesta on hyötyä niille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo korkeakouluopintoja sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan korkeakouluopinnot.

Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa kartoitetaan koulutustaustasi, -toiveesi ja mahdollisuutesi täydentää opintojasi. Ohjaus on sujuvampaa ja nopeampaa, mikäli sinulla on mukanasi alkuperäiset tutkintotodistukset.

Lisätietoa SIMHE-palveluista Opetushallituksen sivuilla

SIMHE-palveluita tarjoavat korkeakoulut

Tällä hetkellä SIMHE-palveluita tarjoaa kuusi korkeakoulua Suomessa:

  • Helsingin yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Karelia ammattikorkeakoulu ja
  • Oulun ammattikorkeakoulu.

Korkeakoulut päättävät aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta. Luvanvaraisten ammattialojen kuten sosiaali- ja terveysalan osalta päätöksistä vastaavat toimintavaltaiset viranomaiset.

Kenelle SIMHE-palvelut on tarkoitettu?

Osaamisen tunnistamisen palvelut on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa Suomessa.

Ohjauksessa pääsääntöisesti käytettävät kielet ovat suomi ja englanti, tulkin tarve arvioidaan ohjaukseen ilmoittautumisen yhteydessä.