Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.−25.7. 

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille alkaa 16.6. Katso koulutukset

 

Maahanmuuttajien kotoutuminen

Suomeen muuttajat perehdytetään Suomeen, ja he oppivat toimimaan maassa. Maahanmuuttajille tehdään kotouttamissuunnitelma, johon kuuluu kotouttamiskoulutus.

Koulutukseen sisältyy muun muassa

  • kielen oppiminen
  • työ- tai opiskelupaikan löytäminen ja
  • kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien kotoutumistuki

Työtön maahanmuuttaja, jolla on kotouttamissuunnitelma voi kotouttamiskoulutuksen aikana saada kotoutumistukea ja koulutuksen aikaista ylläpitokorvausta. Kotoutumistuki määräytyy samoin perustein ja on samansuuruinen kuin tavallinen työmarkkinatuki. Myös kotoutumistuki on tarveharkintainen.

Lisätietoja

Lue kotoutumisesta Infopankin sivuilta.
Tietoa Suomeen muuttamisesta ja elämisestä Suomessa.

Maahanmuuttajien kotoumispalvelut
TE-palveluiden sivuilla

Tasa-arvoisena Suomessa esite (pdf)
sisäministeriön sivuilla