Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Maahanmuuttajan kielitaito

Kaikenikäisille maahanmuuttajille järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva kaksikielisyys: suomen tai ruotsin kielen hallitseminen ja oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitäminen.

Suomen ja ruotsin kielen kurssit

Voit opiskella suomea tai ruotsia monissa oppilaitoksissa, esimerkiksi

 • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
 • kansanopistoissa
 • kansalaisopistoissa
 • aikuislukioissa
 • yliopistojen ja korkeakoulujen kielikeskuksissa
 • avoimissa yliopistoissa ja
 • kesäyliopistoissa.

Kielikurssien maksut voivat vaihdella oppilaitoksen mukaan. Kysy lisää kursseista suoraan oppilaitoksista tai työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelusta.

Lisätietoja suomen ja ruotsin kielten kursseista

Kotisuomessa-palvelu sisältää suomen ja ruotsin kielen itseopiskelumateriaaleja. Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen edellyttävät rekisteröitymistä palveluun. Jos et halua rekisteröityä palveluun, voit selata ja katsella palvelussa olevia sisältöjä.

Voit etsiä suomen ja ruotsin kielen kursseja pääkaupunkiseudulla ja suomen kielen kursseja Tampereen seudulla. Voit etsiä kursseja tason, paikkakunnan ja kurssin ominaisuuksien mukaan.

Paikallistietoa suomen ja ruotsin kielen opiskelusta Helsingin seudulla, Tampereella, Turussa, Etelä-Savossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Onko sinulla riittävä kielitaito hakemaasi koulutukseen?

Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot voivat tarkistaa, että sinulla on riittävä kielitaito hakemaasi koulutuksen opetuskielessä. Lisätietoja kielivaatimuksista saat oppilaitoksilta.

Kun haet korkeakouluun, sinulla on oltava todistus suoritetusta kielikokeesta tai sinun pitää osata osoittaa kielitaitosi aikaisemmissa opinnoissa. Ammattikorkeakoulut kutsuvat hakijat yleensä kielikokeeseen. Yliopistot eivät tavallisesti järjestä kielikokeita, vaan ne edellyttävät todistusta kielitaidosta.

Suomen tai ruotsin taito yleisellä kielitutkinnolla

Voit osoittaa opiskelussa tarvittavan kielitaidon suorittamalla yleisen kielitutkinnon. Tutkinnon voit suorittaa perus- ja keskitasolla sekä ylimmällä tasolla.

Tutkinnossa on neljä osaa:

 1. Tekstin ymmärtäminen
 2. Kirjoittaminen
 3. Puheen ymmärtäminen, ja
 4. Puhuminen.

Tutkintotodistusta voit käyttää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemiseen. Voit osoittaa todistuksella myös suomen tai ruotsin taitoasi, jota vaaditaan esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saamiseksi.

Suomen kielen keskitason tutkinto järjestetään neljä kertaa vuodessa, muiden tasojen ja muiden kielten tutkinnot tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Eritasoiset tutkinnot ovat maksullisia. Lue lisää yleisestä kielitutkinnosta

Aiempi koulutus suomeksi tai ruotsiksi tai muu kielitutkinto

Jos olet suorittanut aikaisemman koulutuksen, tutkinnon tai sen osan suomeksi tai ruotsiksi, voit kysyä oppilaitokselta, hyväksyykö se tutkinnon osoituksena kielitaidosta.

Jos olet suorittanut jonkun muun kielitutkinnon, ota yhteyttä oppilaitokseen ja kysy, hyväksyykö se tutkinnon osoituksena kielitaidosta.

Lue lisää kansainvälisistä kielitutkinnoista ja kokeista