Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Perusopetus maahanmuuttajille

Perusopetus oppivelvollisille maahanmuuttajille

Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla ja turvapaikanhakijalla on oikeus samaan perusopetukseen kuin suomalaisillakin. Perusopetuksessa oppivelvollisuusikäinen sijoitetaan luokkatasolle, joka vastaa hänen ikäänsä, tietojaan ja taitojaan. Uudelle tulijalle pyritään järjestämään myös tukiopetusta eri oppiaineissa.

Joissain kunnissa oppivelvollisuusikäinen voi osallistua yhden lukuvuoden kestävään perusopetukseen valmistavaan koulutukseen. Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen kieltä sekä muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Saat tietoa mahdollisesta valmistavasta koulutuksesta kunnaltasi.

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jos keväällä 2021 olet perusopetuksen 9. luokalla, sinun pitää hakeutua jatkokoulutukseen yhteishaussa tai muussa haussa.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot vastaavat perusopetuksen alakoulua eli 1.-6. luokkaa. Jos olet aikaisemmin opiskellut esimerkiksi:

 • maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa
 • luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksessa ja/tai
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa,

etkä ole vielä valmis perusopetuksen opintoihin, voit siirtyä aikuisten alkuvaiheen opintoihin. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnoissa saat sellaiset tiedot ja taidot, että voit jatkaa opintoja varsinaisessa aikuisten perusopetuksessa tai muussa koulutuksessa. Aikuisten perusopinnoissa voit myös suorittaa oppivelvollisuutta.

Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille

Aikuisten perusopetus vastaa perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opintoja, ja antaa kelpoisuuden hakea lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot tai muulla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Opinnot kestävät noin 2 vuotta.

Aikuisten perusopetuksessa voit:

 • suorittaa perusopetuksen oppimäärän ja saada perusopetuksen päättötodistuksen
 • suorittaa oppivelvollisuutta
 • lukea yksittäisiä perusopetuksen oppiaineita
 • korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja
 • suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot kokonaan tai osittain.

Voit saada aikuisten perusopetusta jos:

 • perusopetuksesi on jäänyt kesken tai olet oppivelvollinen
 • tarvitset perusopetuksen päättötodistusta jatkaaksesi opintoja toisella asteella
 • olet aikuinen maahanmuuttaja ja tarvitset vahvistusta perusopetuksen alkuvaiheen taidoissa, kuten lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja perustiedoissa suomalaisesta yhteiskunnasta.

Opiskele aikuisten peruskouluopinnot aikuislukiossa tai kansanopistossa

Aikuislukioissa voit aloittaa peruskoulun opinnot pitkin vuotta. Yleensä opintoihin ilmoittaudutaan touko-kesäkuun vaihteessa sekä elokuun ja tammikuun alussa. Voit aloittaa opinnot myös joka jakson alussa, koska kurssimuotoisessa opiskelussa lukuvuosi jakaantuu 5–6 jaksoon. Suurimmissa aikuislukioissa on maahanmuuttajille oma peruskoululinja.

Kansanopistojen perusopetus alkaa yleensä syksyllä. Lue lisää kansanopistoista.