Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Suomi toisena kielenä peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa

Peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella suomea toisena kielenä, jos suomi ei ole äidinkielesi ja peruskielitaidossasi on puutteita.

Peruskoulussa ja lukiossa oppimäärän nimi on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, joka on yksi äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen oppimääristä. Voit opiskella suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain. Voit osallistua myös suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tunneille.

Myös ammatillisessa peruskoulutuksessa voit opiskella suomea toisena kielenä, jos suomi ei ole äidinkielesi. Äidinkieli, suomi toisena kielenä (Viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen kuuluva osa-alue) voi korvata Äidinkieli, suomi -osan kokonaan tai osittain.

Suomen kielen opetus ei kuitenkaan rajoitu vain kielitunneille, vaan kaikkien oppiaineiden opetus tukee sitä.