Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Valmistavat ja valmentavat koulutukset maahanmuuttajille

Kymppiluokka  | VALMA | LUVA | Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus 

Perusopetuksen jälkeen voit hakea valmistavaan koulutukseen. Valmistavia koulutuksia ovat

 • perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA
 • lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille – LUVA

Haku kaikkiin valmistaviin koulutuksiin on samaan aikaan kuin yhteishaku, eli helmi-maaliskuussa.

Valmistavissa koulutuksissa voi myös suorittaa oppivelvollisuutta.


Kymppiluokka

Perusopetuksen jälkeen voit hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen eli kymppiluokalle. Kymppiluokalla voit opiskella samoja aineita kuin peruskoulussa. Voit opiskella myös ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Lisäksi voit korottaa aikaisempia perusopetuksen arvosanojasi. Kymppiluokalla voit myös suorittaa oppivelvollisuutta.

Kymppiluokan opetus järjestetään suomeksi tai ruotsiksi, joten sinulla tulee olla valmiudet opiskella näillä kielillä.

Haet kymppiluokalle helmi-maaliskuussa samanaikaisesti kuin yhteishaussa. Kymppiluokalle haetaan kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella.

Kymppiluokan jälkeen voit hakea yhteishaun kautta opiskelemaan joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen.

Lue lisää kymppiluokasta


Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus – VALMA

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi osallistua ammatilliseen koulutukseen ja samalla kehittää kielitaitoasi suomen tai ruotsin kielessä, voit hakea VALMA-koulutukseen. Koulutuksessa vaaditaan peruskielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä, sillä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi tai ruotsiksi.

Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. VALMA-koulutuksessa voi suorittaa myös oppivelvollisuutta.

Lue lisää VALMA-koulutuksesta


Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille – LUVA

Lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa (LUVA) saat kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. LUVA-koulutuksessa voit suorittaa myös oppivelvollisuutta.

Voit hakea LUVA-koulutukseen, jos

 • olet maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • sinulla on peruskoulun päättötodistus tai todistus vastaavasta oppimäärästä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • sinulla ei vielä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen kielellä
 • tavoitteenasi on jatkaa opiskelua lukiossa LUVA-koulutuksen jälkeen
 • sinulla ei ole ammatillista tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

HUOM! Koulutukseen hakevalla pitää olla oleskelulupa.

Saat lisätietoja valintaperusteista koulutuksen kuvauksista tai suoraan oppilaitoksilta.

Lue lisää LUVA-koulutuksesta


Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa opiskelet suomen kieltä ja parannat mahdollisuuksiasi suorittaa suomalainen korkeakoulututkinto.

Valmentavan koulutuksen jälkeen et pääse suoraan tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun, vaan haet opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta, esimerkiksi yhteishaussa.

Koulutuksessa kehität kieli- ja opiskelutaitoja, jotka parantavat mahdollisuuksiasi

 • päästä suorittamaan suomalainen korkeakoulututkinto
 • edetä korkeakouluopinnoissa ja suorittaa opintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja
 • työllistyä Suomessa opintojen päätyttyä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulut ja kansanopistot ovat järjestävät koulutusta.

Saat lisätietoja valmentavasta koulutuksesta ja siihen hakemisesta suoraan oppilaitoksista.

Lue lisää korkeakouluopinnoista maahanmuuttajille