Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Mitä minusta tulee? Mitä ja missä opiskelisin? Mikä ala työllistää tulevaisuudessa?

Kun mietit jatko-opiskelupaikkaasi niin mieti mitkä ovat vahvat puolesi, ja minkälaisista opinnoista olet kiinnostunut. Voit ehkä yhdistää harrastuksesi ja tulevat opintosi. Työmarkkinat ja työllisyystilanteet muuttuvat. Tilanne, joka on ajankohtainen kun aloitat opiskelusi, ei välttämättä ole sama kun saat tutkintosi.

Peruskoulun jälkeen haet lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai osallistut näihin valmistaviin koulutuksiin. Jos tarvitset opintoihin erityistä tukea, niin voit hakea ammatilliseen erityisopetukseen. Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

 

Ammatinvalinta – mistä aloittaa?

Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisia nuoria

Tiesitkö, että oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen? Ja että tämä vaikuttaa jo keväällä 2021 perusopetuksen jälkeiseen hakeutumiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että jos olet keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla, sinun pitää hakeutua jatkokoulutukseen keväällä 2021 (olet hakuvelvollinen). Seuraavissa koulutuksissa voit suorittaa oppivelvollisuuttasi:

 • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • erilaiset valmistavat koulutukset (kymppiluokka, VALMA, LUVA ja TELMA)
 • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset.

Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon, eli yhtä aikaa lukion ja ammatillisen perustutkinnon, tai kolmoistutkinnon, johon sisältyy lukion lisäksi (vähintään neljä pakollista ainetta) ylioppilastutkinto.

Jos haluat esimerkiksi korottaa peruskoulun arvosanoja tai saada lisää miettimisaikaa ammatinvalinnalle peruskoulun jälkeen, voit hakea kymppiluokalle tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA).

Peruskoulun jälkeen voit myös omien tarpeittesi mukaan miettiä seuraavia koulutuksia:

 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)
 • lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA).

Saat kymppiluokasta ja ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta sekä kansanopistolinjasta lisäpisteitä yhteishaussa, kun haet ammatilliseen koulutukseen. Lisäpisteitä saa myös maahanmuuttajien valmistavista koulutuksista.

 

Näin haet jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen

Peruskoulun jälkeen haet yleensä yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Erityisopetukseen tai valmistaviin koulutuksiin (esim. kymppiluokka) haetaan eri hakujärjestelmien kautta, mutta samanaikaisesti kuin yhteishaussa lukioon tai ammatilliseen. Voit tutustua eri hakujärjestelmiin seuraavien linkkien kautta:

 

Opo ja vanhemmat tukena

Opotunneilla käsitellään ammatinvalintaa sekä jatko-opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi koulu voi järjestää tutustumiskäyntejä ammattioppilaitoksiin ja työpaikoille sekä erilaisille koulutusmessuille. Käyt myös henkilökohtaisia keskusteluja opinto-ohjaajasi kanssa, joissa saat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, hakemisesta ja opiskelijavalinnoista. Erityisesti uudesta oppivelvollisuusiästä ja hakeutumisvelvollisuudesta on tulossa paljon tietoja kevään aikana, sekä opinto-ohjaajan kautta että suoraan kotiosoitteeseen tiedotteen muodossa. Myös verkossa tullaan antamaan paljon tietoa asiasta (esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Instagramissa).

Monta mahdollisuutta

On hyvä muistaa myös, että voit aina valita uudestaan, myös aikuisena. Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla. Samanlaisiin työtehtäviin voi päästä monen eri väylän kautta ja hyödyntää myös harrastuksissa hankittuja tietoja ja taitoja.

 

Lue lisää opinnoista

Ammatillinen

Voit peruskoulun jälkeen suorittaa ammatillisen perustutkinnon. Haet yleensä koulutukseen kevään yhteishaussa. Koulutukseen sisältyy myös oppimista työpaikoilla. Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, sinulla on samat mahdollisuudet hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon kuin lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneilla.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta
Näin haet yhteishaussa ammatilliseen
Valintaperusteet

Ammatillista koulutusta on tarjolla eri koulutusaloilla. Alla olevista linkeistä saat tietoa eri aloista ja tutkinnoista.

Ammatillinen koulutus oppisopimuksena

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voit

 • hankkia ammatin
 • syventää omaa ammatillista osaamistasi
 • hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää oppisopimuksesta

Ammatillinen erityisopetus

Jos tarvitset opintoihisi vaativaa erityistä tukea esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksien, vamman tai sairauden takia, voit opiskella pienryhmissä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

Voit myös hakea yleisiin ammattioppilaitoksiin ja opiskella samoissa opetusryhmissä muiden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kanssa. Tällöin voit saada erityistä tukea opinnoissasi.

 Lue lisää ammatillisesta erityisopetuksesta

Lisätietoja erityisopetuksesta Ameo.fi:n sivuilla

Mitä ammatillisen perustutkinnon jälkeen?

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Lukio

Lukiossa jatkat samojen aineiden opiskelua kuin peruskoulussakin. Lukio antaa myös lisää aikaa ammatinvalinnan pohtimiseen. Lukioissa on tarjolla pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi myös vapaasti valittavia soveltavia kursseja esimerkiksi urheilusta, taidealoilta, kielistä tai kansainvälistymisestä.

Lukiossa lukuvuosi jakaantuu noin puolentoista kuukauden pituisiin jaksoihin, joissa suoritetaan kerrallaan viiden tai kuuden eri oppiaineen kursseja. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useissa jaksoissa. Jakson päättää koeviikko.

Lukiossa on suoritettava vähintään 75 kurssia.

Lue lisää lukiokoulutuksesta
Yhteishaku vaihe vaiheelta
Näin haet yhteishaussa lukioon
Miten opiskelijat valitaan?

Mitä lukion jälkeen?

Voit lukion jälkeen jatkaa opintoja

 • ammattikorkeakoulussa
 • yliopistossa
 • ammattioppilaitoksissa, jos oppilaitos on varannut paikkoja lukion käyneille.

Jotain muuta?

Jos et heti peruskoulun jälkeen tiedä mitä tutkintoa haluaisit suorittaa tai haluat korottaa peruskoulun arvosanoja, voit hakea

 • kymppiluokalle
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)

Lue lisää: Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku

Peruskoulun jälkeen voit myös valita näitä:

 • nuorten työpajat
 • kansanopistojen yleissivistävät linjat.

Kansanopistoihin ja nuorten työpajoihin haet suoraan siihen koulutukseen tai kurssille, joka sinua kiinnostaa.

Lue lisää kansanopistojen koulutuksista
Lue lisää nuorten työpajoista

Sähköasentajan ammatista

Stanislav on sähköurakoitsija,  ja hän työskentelee sekä teollisuuden sekä yksityisen sähköurakoinnin parissa. Työpäivä useimmiten alkaa työmaalta ja useimmiten asennustehtävistä. Katso lisää videolta…

Kaksoistutkinto: artesaani ja ylioppilas

Oona kehottaa kaksoistutkinnon suorittajaa tarkkaan harkitsemaan, riittääkö motivaatio molempiin. Ammatillisen koulutuksen päälle pitää opiskella vähintään neljää lukion ainetta. Katso lisää videolta…

Kakkosvaihtoehto nappasi

""

Haastattelu: Iris opiskelee lukiossa ”Lukiossa saa hyvän yleissivistyksen, ja sen jälkeen voi sitten jatkaa eteenpäin.” Lue koko haastattelu.