Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Mitä ja missä opiskelisin peruskoulun jälkeen?

Tätä sivua ei enää päivitetä. Voit tutustua perusopetuksen jälkeisiin opintoihin uudessa Opintopolussa. 

Kun mietit jatko-opiskelupaikkaasi niin mieti mitkä ovat vahvat puolesi, ja minkälaisista opinnoista olet kiinnostunut. Voit ehkä yhdistää harrastuksesi ja tulevat opintosi. Työmarkkinat ja työllisyystilanteet muuttuvat. Tilanne, joka on ajankohtainen kun aloitat opiskelusi, ei välttämättä ole sama kun saat tutkintosi.

Peruskoulun jälkeen haet lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai osallistut näihin valmistaviin koulutuksiin. Jos tarvitset opintoihin erityistä tukea, niin voit hakea ammatilliseen erityisopetukseen. Ammatillista erityisopetusta järjestetään ammatillisten erityisoppilaitosten lisäksi yleisissä ammattioppilaitoksissa.

On hyvä muistaa myös, että voit aina valita uudestaan, myös aikuisena. Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla. Samanlaisiin työtehtäviin voi päästä monen eri väylän kautta ja hyödyntää myös harrastuksissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisia nuoria

Oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin

Olet velvollinen hakeutumaan jatkokoulutukseen peruskoulun yhdeksännen luokan jälkeen (oppivelvollisuus jatkuu, kunnes täytät 18 vuotta). Voit suorittaa oppivelvollisuuden seuraavissa koulutuksissa:

 • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • tutkintoon valmentassa koulutuksessas (TUVA)
 • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset.

Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon, eli yhtä aikaa lukion ja ammatillisen perustutkinnon, tai kolmoistutkinnon, johon sisältyy lukion lisäksi (vähintään neljä pakollista ainetta) ylioppilastutkinto.

Jos haluat esimerkiksi korottaa peruskoulun arvosanoja tai saada lisää miettimisaikaa ammatinvalinnalle peruskoulun jälkeen, voit hakea tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA).

Näin haet jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen

Peruskoulun jälkeen haet yleensä yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen tai lukioon.  Lue lisää yhteishausta uudesta Opintopolku.fi-palvelusta.

Opinto-ohjaaja ja vanhemmat tukena

Opotunneilla käsitellään ammatinvalintaa sekä jatko-opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi koulu voi järjestää tutustumiskäyntejä ammattioppilaitoksiin ja työpaikoille sekä erilaisille koulutusmessuille. Käyt myös henkilökohtaisia keskusteluja opinto-ohjaajasi kanssa, joissa saat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista, hakemisesta ja opiskelijavalinnoista.

 

Lue lisää opinnoista

Ammatillinen

Voit peruskoulun jälkeen suorittaa ammatillisen perustutkinnon. Haet yleensä koulutukseen kevään yhteishaussa. Koulutukseen sisältyy myös oppimista työpaikoilla. Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, sinulla on samat mahdollisuudet hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon kuin lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneilla.

Ammatillista koulutusta on tarjolla eri koulutusaloilla. Alla olevista linkeistä saat tietoa eri aloista ja tutkinnoista.

Ammatillinen koulutus oppisopimuksena

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voit

 • hankkia ammatin
 • syventää omaa ammatillista osaamistasi
 • hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää oppisopimuksesta

Ammatillinen erityisopetus

Jos tarvitset opintoihisi vaativaa erityistä tukea esimerkiksi oppimisen ja sosiaalisen toiminnan vaikeuksien, vamman tai sairauden takia, voit opiskella pienryhmissä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

Voit myös hakea yleisiin ammattioppilaitoksiin ja opiskella samoissa opetusryhmissä muiden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kanssa. Tällöin voit saada erityistä tukea opinnoissasi.

Mitä ammatillisen perustutkinnon jälkeen?

Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Lukio

Lukiossa jatkat samojen aineiden opiskelua kuin peruskoulussakin. Lukio antaa myös lisää aikaa ammatinvalinnan pohtimiseen. Lukioissa on tarjolla pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi myös vapaasti valittavia soveltavia kursseja esimerkiksi urheilusta, taidealoilta, kielistä tai kansainvälistymisestä.

Lukiossa lukuvuosi jakaantuu noin puolentoista kuukauden pituisiin jaksoihin, joissa suoritetaan kerrallaan viiden tai kuuden eri oppiaineen kursseja. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useissa jaksoissa. Jakson päättää koeviikko.

Lukiossa on suoritettava vähintään 75 kurssia.

Mitä lukion jälkeen?

Voit lukion jälkeen jatkaa opintoja

 • ammattikorkeakoulussa
 • yliopistossa
 • ammattioppilaitoksissa, jos oppilaitos on varannut paikkoja lukion käyneille.

Jotain muuta?

Jos et heti peruskoulun jälkeen tiedä mitä tutkintoa haluaisit suorittaa tai haluat korottaa peruskoulun arvosanoja, voit hakea tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA).

Peruskoulun jälkeen voit myös valita näitä:

 • nuorten työpajat
 • kansanopistojen yleissivistävät linjat.

Kansanopistoihin ja nuorten työpajoihin haet suoraan siihen koulutukseen tai kurssille, joka sinua kiinnostaa.

Lue lisää kansanopistojen koulutuksista
Lue lisää nuorten työpajoista