Skip to content

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 7.1.2021−20.1.2021 klo 15.00. Ensimmäisessa haussa voit hakea vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen. Katso haussa olevat koulutukset tästä. 

 

Ysiluokkalaisen huoltajalle

Nuorella edessä ensimmäinen, mutta ei viimeinen alan valinta

Peruskoulu päättyy yhdeksännen luokan lopussa.  Ysiluokkalaiset (ja kymppiluokkalaiset) hakevat helmi-maaliskuussa yhteishaussa peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Yhteishaussa voi yhdellä ja samalla hakulomakkeella hakea sekä lukioon että ammatilliseen oppilaitokseen, enintään viiteen eri koulutusvaihtoehtoon. Hakulomake täytetään verkossa Opintopolku.fi-palvelussa. Nuori voi tarvita tukea hakulomakkeen täyttämisessä. Syksyllä, hyvissä ajoin ennen yhteishakua, avataan yhteishaun demoversio, jolla voi harjoitella hakemista.

Näin haet yhteishaussa ammatilliseen

Näin haet yhteishaussa lukioon

Peruskoulun jälkeen voi muun muassa

 • mennä ammattioppilaitokseen suorittamaan ammatillista perustutkintoa
 • mennä lukioon suorittamaan lukio ja ylioppilastutkinto
 • suorittaa yhtä aikaa lukion, ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon
 • suorittaa ammatillinen perustutkinto vaativan erityisen tuen tarvitseville
 • korottaa arvosanoja kymppiluokalla
 • tutustua eri aloihin ja korottaa arvosanoja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA)
 • käydä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA)
 • hakea vuoden kestävään lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA)
 • mennä vuodeksi kansanopiston pitkälle linjalle. 

Peruskoulun jälkeiset valmistavat koulutukset

Jos nuori tarvitsee lisää aikaa jatko-opintojen valinnoille tai jos hän ennen tutkintoon johtavaa koulutusta haluaa korottaa perusopetuksen arvosanojaan, niin erilaiset jatko-opintohin valmentavat koulutukset voivat olla hyvä valinta. Kun nuori valmentavan koulutuksen jälkeen hakee ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa, saa hän lisäksi pisteitä seuraavista valmentavista koulutuksista:

 • kymppiluokka
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus  (TELMA)
 • lukioon valmistava koulutus (erityisesti tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille)
 • kansanopiston vähintään vuoden kestävä linja.

Lisää tietoa ammatilliseen valmentavasta koulutuksesta 

Lisää tietoa kymppiluokasta

Jatko-opiskeluväylät peruskoulun jälkeen

""

On hyvä muistaa, että valinnat ovat harvoin lopullisia. Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla.

Työ ja työelämä muuttuvat, ja jatkuva oman osaamisen kehittäminen on tarpeen kaikille. Moni myös vaihtaa alaa työuran aikana tai huomaa hankkineensa harrastusten ja muun toiminnan kautta osaamista, jonka kautta avautuu uusia väyliä opintoihin tai töihin.

Kodin ja koulun yhteistyö

Peruskoulun oppilaat saavat koulun opinto-ohjaajalta tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista ja hakemisesta koulutukseen. Koulu järjestää myös vanhemmille ja huoltajille omia infotilaisuuksia, ns. vanhempainiltoja, jossa annetaan tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja yhteishausta. Infotilaisuuksissa huoltajilla on myös mahdollista keskustella ja kysyä aiheeseen liittyvistä asioista. Katso myös Suomen vanhempainliiton kotisivut

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomalainen koulutusjärjestelmä on avoin ja joustava. Nuoret voivat aina jatkaa opintojaan seuraavalla asteella riippumatta siitä, mitä valintoja ovat aiemmin tehneet. Sekä lukio että ammatilliset toisen asteen opinnot antavat kelpoisuuden hakea korkeakouluihin jatko-opintoihin.

Koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Suomen koulutusjärjestelmä sisältää:

 • yhdeksänvuotisen yleissivistävän perusopetuksen (peruskoulu), jota ennen lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen
 • peruskoulun jälkeisen koulutuksen, johon kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus sekä ammatilliseen ja lukioon valmentavat koulutukset
 • korkea-asteen koulutuksen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Siirry opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille, jossa kaavio Suomen koulutusjärjestelmässtä on tekstinä.

Kuvan lähde: opetus- ja kulttuuriministeriö