Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Ysiluokkalaisen huoltajalle

Nuorella edessä ensimmäinen, mutta ei viimeinen alan valinta

Oppivelvollisuusikä ja hakuvelvollisuus

Oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen 1.8.2021 alkaen. Tämä vaikuttaa jo keväällä 2021 perusopetuksen jälkeiseen hakeutumiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että jos nuori käy keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla, hänen pitää hakeutua jatkokoulutukseen keväällä 2021 (hän on hakuvelvollinen). Oppivelvollisuutta voi suorittaa seuraavissa perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa:

 • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
 • nuorten tai aikuisten lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • erilaiset valmistavat koulutukset (kymppiluokka, VALMA, LUVA ja TELMA)
 • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset.

Uudesta oppivelvollisuusiästä ja hakeutumisvelvollisuudesta on tulossa lisää tietoja kevään aikana, sekä opinto-ohjaajan kautta että suoraan kotiosoitteeseen tiedotteen muodossa. Myös verkossa tullaan antamaan paljon tietoa asiasta (esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Instagramissa).

Haku kevään yhteishaussa

Ammatilliseen perustutkintoon ja lukioon haetaan yhteishaussa. Yhdellä ja samalla hakulomakkeella voi hakea sekä lukioon että ammatilliseen oppilaitokseen, enintään viiteen eri koulutusvaihtoehtoon. Hakulomake täytetään verkossa Opintopolku.fi-palvelussa. Nuori voi tarvita tukea hakulomakkeen täyttämisessä. Syksyllä, hyvissä ajoin ennen yhteishakua, avataan yhteishaun demoversio, jolla voi harjoitella hakemista.

Nuori voi ammatillisessa koulutuksessa suorittaa yhtä aikaa lukion, ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon tai vastaavasti lukiossa suorittaa ammatillisen tutkinnon tai osia tutkinnosta. Lisätietoja näistä mahdollisuuksista saa oppilaitoksista.

Näin haet yhteishaussa ammatilliseen

Näin haet yhteishaussa lukioon

Haku valmistavaan koulutukseen

Valmistavaan koulutukseen (Kymppiluokka, VALMA, LUVA) haetaan erillisessä haussa. Hakuaika on sama kuin yhteishaun, eli alkaa 23.2.2021 ja loppuu 7.4.2021.

Jos nuori tarvitsee lisää aikaa jatko-opintojen valinnoille tai jos hän ennen tutkintoon johtavaa koulutusta haluaa korottaa perusopetuksen arvosanojaan, niin erilaiset jatko-opintohin valmentavat koulutukset voivat olla hyvä valinta. Kun nuori valmentavan koulutuksen jälkeen hakee ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa, saa hän lisäksi pisteitä seuraavista valmentavista koulutuksista:

 • kymppiluokka
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus  (TELMA)
 • lukioon valmistava koulutus (erityisesti tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille)
 • kansanopiston vähintään vuoden kestävä linja.

Lisää tietoa ammatilliseen valmentavasta koulutuksesta 

Lisää tietoa kymppiluokasta

Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen 

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Oppilailla, joilla on vaativia erityisiä tuen tarpeita voivat hakea erillisessa haussa ammatilliseen koulutukseen. Haussa on mukana ammatillisia perustutkintoja, ammatilliseen koulutukseen valmentavia koulutuksia (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavia koulutuksia (TELMA). Hakuaika on sama kuin yhteishaun, eli 23.2.-7.4.2021.

Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen koulutuksen voi hakea myös jatkuvan haun kautta (esimerkiksi ammattitutkintoon). Oppilaitoksille on omat hakuajat ja valintaperusteet. Tietoja näistä löytyy Opintopolusta tai oppilaitosten verkkosivuilta.

Lue lisää jatkuvasta hausta

Kansanopistojen koulutukset

Kansanopistot voivat tarjota perusopetuksen opintoja, kymppiluokan tai lukio-opintoja tai muita yleissivistäviä kansanopistokoulutuksia. Joissakin kansanopistoissa voi suorittaa myös ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia. Uutena koulutusmuotona alkaa elokuussa 2021 oppivelvollisille tarkoitettu vuoden pituinen kansanopistolinja (Opistovuosi oppivelvollisille), joka vahvistaa opiskelutaitoja ja ohjaa jatko-opintoihin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

Kansanopistojen koulutuksiin haetaan yleensä suoraan kansanopistoon.

Lue lisää kansanopistojen vaihtoehdoista Opintopolussa

Lue lisää kansanopistojen koulutuksista Kansanopistot.fi -verkkosivuilta 

On hyvä muistaa,

että valinnat ovat harvoin lopullisia. Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla.

Työ ja työelämä muuttuvat, ja jatkuva oman osaamisen kehittäminen on tarpeen kaikille. Moni myös vaihtaa alaa työuran aikana tai huomaa hankkineensa harrastusten ja muun toiminnan kautta osaamista, jonka kautta avautuu uusia väyliä opintoihin tai töihin.

Kodin ja koulun yhteistyö

Peruskoulun oppilaat saavat koulun opinto-ohjaajalta tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista ja hakemisesta koulutukseen. Koulu järjestää myös vanhemmille ja huoltajille omia infotilaisuuksia, ns. vanhempainiltoja, jossa annetaan tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja yhteishausta. Infotilaisuuksissa huoltajilla on myös mahdollista keskustella ja kysyä aiheeseen liittyvistä asioista. Katso myös Suomen vanhempainliiton kotisivut

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomalainen koulutusjärjestelmä on avoin ja joustava. Nuoret voivat aina jatkaa opintojaan seuraavalla asteella riippumatta siitä, mitä valintoja ovat aiemmin tehneet. Sekä lukio että ammatilliset toisen asteen opinnot antavat kelpoisuuden hakea korkeakouluihin jatko-opintoihin.

Koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Suomen koulutusjärjestelmä sisältää:

 • yhdeksänvuotisen yleissivistävän perusopetuksen (peruskoulu), jota ennen lapsilla on oikeus osallistua vuoden kestävään esiopetukseen
 • peruskoulun jälkeisen koulutuksen, johon kuuluvat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus sekä ammatilliseen ja lukioon valmentavat koulutukset
 • korkea-asteen koulutuksen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Siirry opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille, jossa kaavio Suomen koulutusjärjestelmässtä on tekstinä.

Kuvan lähde: opetus- ja kulttuuriministeriö