Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Tietoa hakemisesta perusopetuksen jälkeen

Lähes kaikki perusopetuksen jälkeiset koulutukset löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Hakeminen yhteishaussa | Hakeminen vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen | Hakeminen perusopetuksen jälkeisiin valmentaviin koulutuksiin | Huoltajan kuuleminenJatkuvat haut ja lisähaut | Lisätietoja ja neuvontaa

Yhteinen hakuaika kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin

Hakuaika kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on 23.2.–23.3.2021. Vaikka hakuaika on yhteinen, on jokaisella koulutusmuodolla oma hakunsa ja hakulomakkeensa.

Seuraavassa esitellään haussa huomioitavat asiat:

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa perusopetuksen päättäville nuorille. Yhteishaussa voi hakea ammatillisiin perustutkintoihin ja lukiokoulutukseen.

Huomioitavaa hakulomakkeen täytössä

Hakija voi merkitä hakemukseensa 1–5 hakutoivetta. Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija hyväksytään ylimmälle hakutoiveelle, johon hänen pisteensä riittävät. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat. Ylemmän hakutoiveen opiskelupaikan vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.

Peruskoulusta hakeva ei ilmoita hakulomakkeella arvosanoja, koska oppilaitokset toimittavat päättötodistusten arvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin.

Jos hakija hakee musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, tai sirkusalan perustutkintoon, hänen tulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, pitääkö hänen täyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi myös oppilaitoksen oma lisätietolomake. Lisätietolomake pitää postittaa oppilaitokseen hakuaikana. Lomakkeet ja lisätietoja löytyvät oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Urheilijoiden hakeminen ammatilliseen koulutukseen

Urheilija voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Lisäksi hakijan on täytettävä urheilijan lisätietolomake.

Se, joka on kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta, voi ilmoittaa siitä yhteishaun hakulomakkeella. Hakijan pitää lisäksi täyttää urheilijan lisätietolomake ja lähettää se hakuaikana suoraan oppilaitokseen. Oppilaitos selvittää lomakkeen avulla, onko hakijalla riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen urheilijana.

Yhteishaun lisäksi voi myös hakea oppilaitosten jatkuvien hakujen kautta. Lisätietoja hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista saa oppilaitoksilta.

Lisätietoja hakemisesta urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen ja lisätietolomake Olympiakomitean sivuilla

Harkintaan perustuva valinta ammatillisessa koulutuksessa

Jos hakijalla on jokin erityinen henkilökohtainen syy (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt tai riittämätön tutkintokielen kielitaito), hän voi merkitä hakulomakkeelle hakevansa harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen koulutukseen. Kaikki perustelut ja todistukset on lähetettävä hakuaikana kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joihin hän hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Liitteiden mukana tulee lähettää hakemusnumero ja hakijan nimi.

Lue lisää hakemisesta harkinnanvaraisessa valinnassa

Pääsy- tai soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen

Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kutsutaan kokeeseen kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija saa kutsun ylimpään hakutoiveeseen tai saman valintaryhmän käyttävään koulutukseen, johon pisteet riittävät. Valintaryhmällä tarkoitetaan koulutuksia, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja soveltuvuuskoetulosta (esimerkiksi matkailualan perustutkinto on yksi valintaryhmä, jossa kaikki oppilaitokset käyttävät samaa koetulosta). Jos hakija ei osallistu kokeeseen, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseiseen koulutukseen.

Seuraavissa tutkinnoissa kokeeseen osallistumattomuus tai nolla pistettä aiheuttaa hylkäämisen. Eri oppilaitokset voivat käyttää samaa pääsy- ja soveltuvuuskoetulosta samaan koulutukseen (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa annettu koetulos on käytettävissä kaikilla tämän valintaryhmän oppilaitoksissa).

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • merenkulualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Myös seuraavissa tutkinnoissa kokeeseen osallistumattomuus tai nolla pistettä aiheuttaa hylkäämisen. Näissä koulutuksissa huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe, eli koetulosta ei voi käyttää samaan koulutukseen eri oppilaitoksissa:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala.

Lisätietoja pääsy- ja soveltuvuuskokeista sekä mahdollisista valintaryhmistä saa oppilaitoksista.

Pääsyvaatimukset yhteishaussa

Yleinen pohjakoulutusvaatimus

Yhteishaussa vaaditaan yleisesti, että hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Perusopetuksen päättöluokkalaiset voivat hakea samana keväänä kuin valmistuvat, vaikka koulu loppuukin vasta touko-kesäkuussa. Peruskoulut siirtävät toukokuun loppupuolella päättötodistusten arvosanat suoraan haku- ja valintajärjestelmään.

Hakijan terveystila

Hakiessa koulutukseen hakijan on hyvä arvioida omaa terveydentilaa ja verrata sitä Opintopolussa esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Hakija merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos hänellä on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos hakija on vastannut ”kyllä”, koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hyväksytyltä tarkempia tietoja arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista ja työtehtävistä.

Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa perustutkinnoissa tai osaamisaloissa (niin sanotut SORA-tutkinnot):

 • hammastekniikan perustutkinto
 • kaivostyön osaamisala (kaivosalan perustutkinto)
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala (logistiikan perustutkinto)
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (rakennusalan perustutkinto)
 • merenkulkualan perustutkinto
 • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäalan perustutkinto)
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Koulun opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja auttavat selvittelemään ammatinvalintaan liittyviä terveydellisiä näkökohtia.

Lue lisää terveydellisistä vaatimuksista


Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Jos nuori tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea vaikeiden oppimisvaikeuksien, vaikean vamman tai sairauden takia, hän voi hakea vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen eli seuraaviin koulutuksiin:

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 5 hakutoiveeseen. Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Lue lisää erityisestä tuesta

Lue lisää hakemisesta 


Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistaviin koulutuksiin

Valmistavan koulutuksen haussa on mukana

 • kymppiluokat
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA).

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Lue lisää hakemisesta valmentaviin koulutuksiin 


Hakuohjeita

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00 kaikkien hakujen osalta. Koko maan koulutustarjonta, valintaperusteet, hakulomakkeet ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät Opintopolusta.

Nettihaussa järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, ja antaa hakijalle tarvittaessa ohjausta lomakkeen jokaisessa kohdassa. Hakija voi harjoitella hakemuksen täyttämistä ja tutustua eri  hakujen koulutustarjontaan hakemuslomakkeiden demo-versioihin osoitteessa demo-opintopolku.fi. Demo suljetaan 19.2.2021. Demoversioon tehdyt hakemukset eivät tallennu opiskelijavalintarekisteriin.

Hakulomake, valinta ja paikan vastaanotto

Hakija täyttää hakemuksen netissä omilla yhteystiedoillaan. On tärkeää, että hakija ilmoittaa sähköpostikentässä oman sähköpostiosoitteensa, koska hän saa siihen kuittauksen hakemuksen perillemenosta. On hyvä täyttää lisäksi huoltajan sähköpostiosoite, koska kuittaus lähtee myös huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Lisätietoja hakumenettelyistä, valinnoista ja paikan vastaanottamisesta:

Lue lisää hakemisesta yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen

Lue lisää hakemisesta yhteishaussa lukioon 

Lue lisää hakemisesta vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

Lue lisää hakemisesta perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin


Huoltajan kuuleminen

Huoltajaa kuullaan nuoren hakeutuessa koulutukseen. Peruskoulut voivat järjestää huoltajan kuulemisen päättämällään tavalla. Huoltajan kuuleminen voidaan toteuttaa esimerkiksi lähettämällä oppilaan hakemuksen tuloste vanhemmille allekirjoitettavaksi, jolla vanhemmat kuittaavat hakutoiveet nähdyksi. Peruskoulun opinto-ohjaajalla on mahdollisuus nähdä ja tarkistaa hakijan hakutoiveet opiskelijavalintarekisteristä, joten tarvittaessa opinto-ohjaaja voi kertoa hakijan hakutoiveet vanhemmille, jos he niitä tiedustelevat.

Hakulomakkeen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun hakijarekisteriin. Hakija voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Opetushallituksesta (lisätietoja puh. 029 533 1010).


Jatkuvat haut ja lisähaut

Vapaiksi jääneille ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen paikoille haetaan jatkuvassa haussa (ammatillinen perustutkinto, lukiokoulutus, LUVA, VALMA ja TELMA). Jatkuvissa hauissa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista. Kymppiluokkien vapaille paikoille haetaan lisähaussa.

Lisätietoja jatkuvista hauista saa parhaiten suoraan oppilaitosten verkkosivuilla. Osasta koulutuksista sekä niihin hakemisesta voi olla tietoa myös Opintopolussa. Kymppiluokan lisähaun paikat haetaan Opintopolun kautta varsinaisen haun jälkeen.


Lisätietoja ja neuvontaa

Tietoja koulutuksista ja koulutukseen hakeutumisesta saa Opintopolun lisäksi seuraavilta tahoilta:

 • peruskoulujen opinto-ohjaajilta
 • lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista
 • Opintopolun hakuneuvonta
  • neuvonta(at)opintopolku.fi (hakijat)
  • Puhelinnumero: 029 533 1010
   Suljettu syys-marraskuun, auki 5.12. alkaen ti–to klo 9–11
  • Postiosoite: Opintopolun hakuneuvonta, Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki