Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Tuet erityistä tukea tarvitsevalle

Kuntoutusraha ι Vammaistuki aikuiselle ι Vammaisten tukipalvelut

Kuntoutusraha

Voit saada esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai siellä pysyminen, ja tuilla pyritään takaamaan toimeentulo kuntoutumisen aikana.

Ammatillista kuntoutusta tukevat ja järjestävät useat eri tahot:

 • Työeläkelaitokset, jos olet ollut työelämässä vähintään viisi vuotta, ja sinulla on riski joutua lähivuosina sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle.
 • Tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt, jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Kuntoutusta suunnittelee ja toteuttaa yleensä Vakuutuskuntoutus ry näiden yhtiöiden toimeksiannosta.
 • Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutukseen.
 • Työ- ja elinkeinotoimistot huolehtivat työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden kuntoutuksesta.

Voit hakea kuntoutusrahaa tai vastaavaa tukea näiltä tahoilta riippuen kuntoutuksen laadusta. Tutustu lisää eri kuntoutusmuotoihin ja tukiin seuraavien linkkien kautta:

Kelan vammaistuki aikuiselle

Vammaistuen tarkoitus on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa.Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti.

Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • sinulla on lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan
 • sinulle aiheutuu vammasta tai sairaudesta haittaa tai tarvitset niiden takia apua tai ohjausta.

Lue lisää aikuisten vammaistuesta Kelan sivuilla

Vammaisten tukipalvelut

Vammaiset opiskelijat voivat saada tukipalveluja opintojensa tueksi

 • henkilökohtainen avustaja
 • tulkkauspalvelut
 • kuljetuspalvelut
 • korvausta opinnoissa välttämättömien apuvälineiden hankintaan
 • korvausta asunnon muutostöistä, välineistä ja laitteista.

Kysy tukipalveluista lisää oman kunnan sosiaalitoimistosta tai Kelalta.

Muita tahoja, joista voi saada tukea ja neuvontaa

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki, Tukilinja

Kehitysvammaisten tukiliitto ry tarjoaa vertaistukea ja tietoa