Skip to content

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa 18.2. klo. 8.00 ja loppuu 10.3. klo 15. Katso haussa olevat koulutukset

Puhelinpalvelu on auki hakuaikana ma-pe 9.30-13. Kysyä voi myös s-postitse: neuvonta@opintopolku.fi 

 

Haku englanninkielisiin ammatillisiin perustutkintoihin tehdään oppilaitosten omien hakujen kautta. Hakuajat vaihtelevat oppilaitosten ja koulutusten mukaan. Katso koulutukset

Tuet erityistä tukea tarvitsevalle

Kuntoutusraha ι Vammaistuki aikuiselle ι Vammaisten tukipalvelut

Kuntoutusraha

Voit saada opiskeluun kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy tai siellä pysyminen, ja tuilla pyritään takaamaan toimeentulo kuntoutumisen aikana.

Ammatillista kuntoutusta tukevat ja järjestävät useat eri tahot:

 • Työeläkelaitokset, jos olet ollut työelämässä vähintään viisi vuotta, ja sinulla on riski joutua lähivuosina sairauden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle.
 • Tapaturma- tai liikennevakuutusyhtiöt, jos kuntoutustarpeen syynä on työtapaturma, ammattitauti tai liikennevahinko. Kuntoutusta suunnittelee ja toteuttaa yleensä Vakuutuskuntoutus ry näiden yhtiöiden toimeksiannosta.
 • Kela järjestää ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutukseen.
 • Työ- ja elinkeinotoimistot huolehtivat työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden kuntoutuksesta.

Millaiseen koulutukseen tukea voi saada

 • esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin

Miten haet

 • Kuntoutukseen pääsyä haetaan laitoksesta, jonka piiriin asia kuuluu.

Lue lisää

 

Vammaistuki aikuiselle

Vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa.

Kuka voi hakea?

 • 16 vuotta täyttänyt sairas tai vammainen henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Esimerkiksi kun sairaus tai vamma heikentää kykyä selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.
 • Sairauden tai vamman tulee myös aiheuttaa haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein), avuntarvetta, ohjauksen ja valvonnan tarvetta ja/tai erityiskustannuksia.
 • Vammaistukea maksetaan yleensä vain Suomessa asuville.

Vammaistukea ei voida myöntää, jos saat

 • Kelasta tai työeläkelaitoksesta vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä tai vastaava etuutta ulkomailta
 • tapaturman tai liikennevahingon perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai sellaista ansionmenetyskorvausta, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi.

Mihin koulutukseen

 • Tukea voi hakea kaikenlaiseen koulutukseen.

Miten haet

 • Voit hakea takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta.
 • Hae sähköisesti Kelan sivuilla tai Kelan toimistosta tai sivuilta saatavalla lomakkeella. Toimita hakemus Kelaan.

Lue lisää Kelan sivuilta

Vammaisten tukipalvelut

Vammaiset opiskelijat voivat saada tukipalveluja opintojensa tueksi

 • henkilökohtainen avustaja
 • tulkkauspalvelut
 • kuljetuspalvelut
 • korvausta opinnoissa välttämättömien apuvälineiden hankintaan
 • korvausta asunnon muutostöistä, välineistä ja laitteista.

Miten haet

Kysy tukipalveluista lisää oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Lue lisää

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki

Palaa sivuna alkuun