Skip to content

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 7.1.2021−20.1.2021 klo 15.00. Ensimmäisessa haussa voit hakea vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston koulutuksiin sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen. Katso haussa olevat koulutukset tästä. 

 

Tuet opiskelijalle

Opintotuki | Koulumatkatuki | Aikuisten perusopetusOpintotuki opintoihin ulkomaille

Opintotuki

Kelan myöntämä opintotuki on yleisin tapa rahoittaa peruskoulun jälkeisiä opintoja. Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopiskelijalle ja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville. Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana.

Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
  • opintorahan huoltajakorotus
  • opintorahan oppimateriaalilisä
 • opintolainan valtiontakaus
 • asumislisä (vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilla ja asuvilla sekä kansan- tai urheiluopiston maksullisilla linjoilla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa).

Opintorahan määrään vaikuttavat ikä, asumismuoto, siviilisääty, oppilaitos ja vanhempien tulot.

Opintorahan oppimateriaalilisää voit saada opintorahan ohessa, jos suoritat ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta ja olet oikeutettu opintotukeen. Oppimateriaalilisää ei myönnetä korkeakouluopiskelijoille, perusopetuksen opiskelijoille eikä vapaan sivistystyön opiskelijoille esimerkiksi kansanopistolinjoilla.

Voit hakea opintolainan valtiontakausta, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Voit Oma Opintopolku-palvelusta siirtyä linkin kautta Kelan asiointipalveluun hakemaan opintotukea. Lue lisää paikan vastaanottamisesta ja opintotuen hakemisesta samanaikaisesti

Millaisiin opintoihin voi saada tukea?

Voit saada opintotukea päätoimisiin opintoihin (kesto vähintään 2 kuukautta)

 • lukio-opintoihin (opintotukea ei voi saada opiskeluun aikuislukiossa)
  HUOM! Aikuislukio-opintoihin voit saada opintotukea vain, jos suoritat ne ns. kaksoistutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Lukiokurssien tai ylioppilastutkinnon lisäksi sinun on suoritettava myös ammatillista perustutkintoa
 • ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen
 • korkeakouluopiskeluun
 • aikuisten perusopetukseen
 • muuhun peruskoulun jälkeiseen koulutukseen, joka on julkisen valvonnan alaista ja joka on päätoimista (kestoltaan vähintään 8 viikkoa).

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi saada päivittäisten matkakustannusten korvaamiseksi.  Sinun on asuttava Suomessa ja opiskeltava Suomessa päätoimisesti. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti matkoihin julkisella liikenteellä tai koulukuljetuksella.

Koulumatkatukea voit saada, jos

 • opiskelet lukiossa
 • suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • suoritat kansanopistossa lukio-opintoja tai ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
 • osallistut aikuisten perusopetukseen
 • opiskelet aikuislukiossa ja suoritat lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon yhteydessä
 • osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen
 • osallistut  ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
 • osallistut työhön tai itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)
 • opiskelet Pelastusopistossa tai Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa ja suoritat siellä ammatillista perustutkintoa.

Koulumatkan myöntämiseksi opintojen pitää olla päätoimisia.

Lue lisää koulumatkatuesta Kelan sivuilta

Tukea aikuisten perusopetuksessa opiskeleville

Jos opiskelet päätoimisesti ai­kuis­ten pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa voit saada opin­to­tu­kea ja kou­lu­mat­ka­tu­kea. Edellytyksenä on, et­tä opintojen laajuus on vä­hin­tään 22 kurs­sia lu­ku­vuo­des­sa.

Tukea myönnetään yleensä samoin periaattein kuin opintotuki lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Opintotuki opintoihin ulkomaille

Jos aiot opiskella ulkomailla, aloita opiskelun rahoituksen suunnittelu hyvissä ajoin. Selvitä opiskelun kustannukset, kuten lukukausimaksut, opiskelumaksut ja elinkustannukset etukäteen.

Osa tutkinnosta ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos kotimaiseen tutkintoon liittyvät opintosi tai harjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamaasi tutkintoon. Voit lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia paikan itse.

Opintotukihakemuksesi käsitellään samassa paikassa (yliopiston opintotukilautakunta, Kelan toimisto, opintotukikeskus) kuin muutkin opintotukiasiasi.

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Opintotukea voit saada koko tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelumaasta riippumatta, jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Lisäksi ulkomailla oleskelusi tulee olla tilapäistä.

Kelan opintotukikeskus hoitaa ulkomailla koko tutkintoa suorittavien opintotukiasiat.

Lisätietoja opintotuesta

Katso videolta miten haet opintotukea ja asumislisää verkossa


Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilla

Tutustu Kelan opintotuen pikaoppaaseen