Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Ulkomailla opiskelu

Ulkomaille opiskelemaan voi lähteä sekä itsenäisesti että erilaisten ohjelmien kautta eri elämäntilanteissa. Opintojen tavoitteet, järjestelyjen vaatima omatoimisuus sekä ulkomailla oleskelun pituus ja kustannukset vaihtelevat paljon.

Tällä sivulla esitellään mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun:

Ulkomaille kielitaitoa ja kokemusta keräämään on mahdollista lähteä monella muullakin tavalla. Maailmalle.net-sivusto kertoo eri vaihtoehdoista: vapaaehtoistyö, työleirit, au-pair palkkatyö, nuorten ryhmätapaamiset ja kulttuurimatkat.

Vaihto-opiskelu

Sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat että lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat voivat suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa oppilaitoksessa. Ulkomailla oleskelun pituus vaihtelee muutamasta viikosta lukuvuoteen. Opiskelijavaihtoon lähdetään joko vaihto-ohjelman kautta tai omatoimisesti.

Vaihto-opiskelu» (Maailmalle.net-palvelu)

Kansainvälinen työharjoittelu

Kansainvälisessä työharjoittelussa opiskelija työskentelee omalla alallaan koulutusta vastaavissa tehtävissä. Harjoitteluun voivat osallistua sekä korkeakouluopiskelijat että ammattiin opiskelevat. Ulkomailla työskentelyn pituus vaihtelee muutamasta viikosta yli vuoteen.

Harjoittelu ulkomailla» (Maailmalle.net-palvelu)

Koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla

Pidemmäksi aikaa ulkomaille haluava voi hakea ulkomaiseen oppilaitokseen suorittamaan kokonaisen tutkinnon. Näin on mahdollista opiskella esimerkiksi sellaista ainetta jota Suomessa ei ole tarjolla. Opiskelupaikka on hankittava ja käytännön järjestelyt tehtävä omatoimisesti.

Lukio ja ammatillinen tutkinto ulkomailla» (Maailmalle.net-palvelu)

Korkeakoulututkinto ulkomailla» (Maailmalle.net-palvelu)

Kielikurssit, harrastuskurssit ja täydennyskoulutus

Ulkomaille voi lähteä myös lyhyemmäksi aikaa. Kurssit kestävät viikosta jopa useaan kuukauteen ja niitä järjestetään sekä nuorille että aikuisille. Ulkomaisten kurssinjärjestäjien lisäksi myös kotimaiset kansanopistot sekä kansalais- ja työväenopistot järjestävät opintomatkoja, kielikursseja ja harrastuskursseja ulkomailla.

Lyhytaikainen opiskelu» (Maailmalle.net-palvelu)

Kansanopistojen lyhytkurssit ja pitkät opintolinjat»  (Kansanopistojen sivuilla)

Kesälukiot ulkomailla

Kesälukiot on tarkoitettu yli 15-vuotiaille opiskelijoille ja ne kestävät 1 – 2 viikkoa. Monet kesälukiot keskittyvät tiettyyn teemaan ja osassa on mahdollista suorittaa lukion kursseja. Samalla voi parantaa käytännön kielitaitoa erimaalaisten nuorten kanssa.

Lue kesälukioista Suomen kesälukioseuran sivuilta»