Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta

Harkinnanvarainen valinta ammatillisessa koulutuksessa

Voit hakea harkinnanvaraisesti kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella).

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos voi valita sinut koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi:ssa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta koulutukseen.
 • Lähetä hakuaikana tarvittavat liitteet kaikkiin harkinnanvaraisesti hakemiisi oppilaitoksiin.
 • Harkinnanvaraisesti hakeneille voidaan järjestää erillinen oppimisvalmiuskoe. Saat kutsun kokeeseen ensisijaisesta oppilaitoksestasi.
 • Osallistu myös varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdollinen kielikoe ja pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.
 • Jos olet keskeyttänyt peruskoulun, sinut valitaan aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.
 • Jos sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, sinut valitaan aina harkinnanvaraisen valinnan kautta. Valinta tehdään harkinnanvaraisesti, koska koulutodistuksesi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen.

Oppimisvalmiuskoe

Oppimisvalmiuskokeella selvitetään mahdollisuuksiasi tulla valituksi toivomaasi koulutukseen. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja osallistut kokeeseen vain kerran.

Koe sisältää kolmenlaisia tehtäviä:

 • kuvallisia
 • matemaattisia ja
 • sanallisia päättelytehtäviä.

Jokaisen osion alussa näytetään esimerkkitehtävä. Koe kestää noin tunnin. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen.

HUOM!

Musiikkialan, käsi- ja taideteollisuuden, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun ja media-alan perustutkintoihin ei voi hakea harkinnanvaraisella valinnalla, jos oppilaitos järjestää pääsykokeen. Tällöin valinta tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsykokeen perusteella. Perusopetuksen keskeyttäneet hakijat ja ulkomaisella todistuksella hakevat voidaan kuitenkin valita harkinnanvaraisesti näihin koulutuksiin.

Harkinnanvarainen valinta lukiokoulutuksessa

 • Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella tutkinnolla, sinut voidaan valita koulutukseen ainoastaan harkinnanvaraisen menettelyn kautta.Yhteishaun hakulomakkeella kysytään tutkintoa, jolla haet koulutukseen.
 • Tee näin: valitse yhteishaun hakulomakkeella Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) tai Ulkomailla suoritettu koulutus, ja toimita kopiot todistuksista suoraan lukioon ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoa harkinnanvaraisesta valinnasta

Lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta saat oppilaitoksilta.