Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta

""

Harkinnanvarainen valinta ammatillisessa koulutuksessa

Voit hakea yhteishaussa kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos:

 • sinulla on oppimisvaikeuksia
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistuksiasi ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haet ulkomaisella todistuksella)
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos valitsee sinut koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

Täytä hakulomake näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi:ssa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen.
 • Lähetä hakuaikana tarvittavat liitteet kaikkiin harkinnanvaraisesti hakemiisi oppilaitoksiin.
 • Sinut voidaan kutsua erilliseen oppimisvalmiuskokeeseen siltä oppilaitoksesta, jonka olet laittanut hakulomakkeella ensimmäiseksi.
 • Osallistu varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Milloin valinta tehdään automaattisesti harkinnanvaraisesti

Valinta tehdään automaattisesti harkinnanvaraisesti, jos koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen, ja

 • olet keskeyttänyt peruskoulun
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus.

Jos oppilaitokset valitsevat opiskelijansa pelkän pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella, sinua ei voida valita harkinnanvaraisesti seuraaviin perustutkintoihin:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisala.

Oppimisvalmiuskoe

Valtakunnallista oppimisvalmiuskoetta ei järjestetä vuonna 2021.

Harkinnanvarainen valinta lukioon

Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella tutkinnolla, sinut voidaan valita lukioon ainoastaan harkinnanvaraisen valinnan kautta.

Valitse yhteishaun hakulomakkeella Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) tai Ulkomailla suoritettu koulutus. Toimita kopiot todistuksista suoraan lukioon ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoa harkinnanvaraisesta valinnasta

Lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta saat oppilaitoksilta.