Skip to content

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja syksyn yhteishaussa täyttämättä jääneille opiskelupaikoille 30.11.-11.12. välisenä aikana.
Katso haettavat koulutukset sekä tarkat hakuajat.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset on nyt julkaistu!
Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan 4.12. klo 15 mennessä.
Sinut voidaan hyväksyä varasijalta 15.12. klo 15 asti.

Katso ohjeet paikan vastaanottamiseen ja varasijatilanteisiin.
Lue usein kysytyt kysymykset paikan vastaanottamisesta.

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta

""

Harkinnanvarainen valinta ammatillisessa koulutuksessa

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos:

 • sinulla on oppimisvaikeuksia
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistuksiasi ei voi vertailla vastaaviin suomalaisiin todistuksiin (haet ulkomaisella todistuksella)
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos valitsee sinut koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

Täytä hakulomake näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi:ssa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen.
 • Lähetä hakuaikana tarvittavat liitteet kaikkiin harkinnanvaraisesti hakemiisi oppilaitoksiin.
 • Sinut voidaan kutsua erilliseen oppimisvalmiuskokeeseen siltä oppilaitoksesta, jonka olet laittanut hakulomakkeella ensimmäiseksi.
 • Osallistu varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Milloin valinta tehdään automaattisesti harkinnanvaraisesti

Valinta tehdään automaattisesti harkinnanvaraisesti, jos koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen, ja

 • olet keskeyttänyt peruskoulun
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus.

Jos oppilaitokset valitsevat opiskelijansa pelkän pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella, sinua ei voida valita harkinnanvaraisesti seuraaviin perustutkintoihin:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisala.

Oppimisvalmiuskoe

Voit saada oppilaitokselta kutsun erilliseen oppimisvalmiuskokeeseen. Saat kutsun, jos olet merkinnyt hakulomakkeelle, että haet myös harkinnanvaraisesti. Oppilaitokset järjestävät oppimisvalmiuskokeen huhti-toukokuussa. Oppilaitokset voivat hyödyntää oppimisvalmiuskokeen tuloksia, kun valitsevat opiskelijoita harkinnanvaraisesti.

Oppimisvalmiuskokeella selvitetään mahdollisuuksiasi tulla valituksi toivomaasi koulutukseen. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja osallistut kokeeseen vain kerran.

Koe sisältää seuraavanlaisia tehtäviä:

 • kuvallisia
 • matemaattisia
 • sanallisia päättelytehtäviä
 • luetun ymmärtämistä mittaavia tehtäviä.

Jokaisen osion alussa näytetään esimerkkitehtävä. Koe kestää noin tunnin. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen.

Harkinnanvarainen valinta lukioon

Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella tutkinnolla, sinut voidaan valita lukioon ainoastaan harkinnanvaraisen valinnan kautta.

Valitse yhteishaun hakulomakkeella Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) tai Ulkomailla suoritettu koulutus. Toimita kopiot todistuksista suoraan lukioon ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoa harkinnanvaraisesta valinnasta

Lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta saat oppilaitoksilta.