Skip to content

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.-25.7. 

Hakemuksen käsittelymaksu poistunut

Hakemuksen käsittelymaksua ei enää peritä.

Suomalaisissa korkeakouluissa on syksystä 2016 ollut käytössä hakemuksen käsittelymaksu. Maksu koski ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin hakijoita, joiden pohjakoulutus oli muun kuin EU- ja ETA-maiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukainen.