Skip to content

Yhteishaku ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 21.2.–14.3. klo 15.00. 

Hakemuksen käsittelymaksu poistuu

Hakemuksen käsittelymaksua ei enää peritä syksyllä 2017 alkavista koulutuksista.

Suomalaisissa korkeakouluissa on syksystä 2016 ollut käytössä hakemuksen käsittelymaksu. Maksu koski ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin hakijoita, joiden pohjakoulutus oli muun kuin EU- ja ETA-maiden tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukainen.