Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Tarvitseeko minun maksaa lukuvuosimaksua?

Siirry ajankohtaisiin ohjeisiin lukuvuosimaksuvelvollisuuden määräytymisestä uuteen Opintopolkuun

Oletko Suomen kansalainen?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua
Ei ⇒ siirry seuraavaan kysymykseen

Oletko naimisissa Suomen kansalaisen kanssa?

Avioliitto Suomen kansalaisen kanssa ei poista automaattisesti lukuvuosimaksuvelvoitetta. Lukuvuosimaksua ei tarvitse maksaa, jos sinulla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa (oleskelulupakortin kohdassa oleskeluluvan tyyppi lukee Perheenjäsen)

Oleskeluluvan varmistamiseksi varten, toimita kopio oleskelukortistasi hakemuksesi liitteenä.

Jos asut ulkomailla, ja haluat hakeutua Suomeen opiskelemaan, sinun tulee hakea oleskelulupaa mahdollisimman pikaisesti Maahanmuuttovirastosta.

Oleskelulupakortti

""

""

Maahanmuuttoviraston sivuilla on tietoa tekstimuodossa oleskelupakortista.

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Lisätietoa:

Suomen kansalaisen puoliso  (Maahanmuuttovirasto)

Ei ⇒ Seuraava kysymys

Oletko Euroopan Unionin (EU) jäsenmaan tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat maan tai Sveitsin kansalainen?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua
Ei ⇒ siirry seuraavaan kysymykseen

Onko sinulla pysyvä oleskelulupa (P) Suomessa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU)?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua.

Henkilöt, joilla on pysyvä oleskelulupa (P) tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU/P-EY), ei tarvitse maksaa lukukausimaksua.

Jotta oleskelulupasi voidaan varmistaa, liitä kopio oleskelulupakortistasi hakemuksesi liitteeksi. Oleskeluluvassa tulee olla merkintä P tai
P-EU/P-EY. Jos sinulla on pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa jostakin toisesta EU-maasta, sinun täytyy hakea lisäksi oleskelulupaa Suomesta.

Lisätietoa

Esimerkki suomalaisesta oleskelulupakortista

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Ei ⇒ oleskelulupani on jatkuva oleskelulupa (A-lupa) tai tilapäinen oleskelulupa (B-lupa) tai minulla ei ole oleskelulupaa, katso seuraavat kysymykset

Onko sinulla jatkuva oleskelulupa (A-lupa)?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua

Henkilöt, joilla on jatkuva oleskelulupa (A-lupa), ei tarvitse maksaa lukukausimaksua.

Jotta oleskelulupasi voidaan varmistaa, liitä kopio oleskelulupakortistasi hakemuksesi liitteeksi. Oleskeluluvassa tulee olla merkintä A.

Lisätietoa

Esimerkki suomalaisesta oleskelulupakortista

Ei ⇒ Seuraava kysymys

Onko sinulla EU:n sininen kortti?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua

Hakijan, jolle on myönnetty EU:n sininen kortti Suomessa, ei tarvitse maksaa lukukausimaksua. Todentaaksesi oleskelulupasi, toimita kopio oleskelulupakortistasi hakemuksesi liitteenä. Oleskeluluvassa tulee tällöin olla merkintä EU Blue Card.

Lisätietoa

Esimerkki suomalaisesta oleskelulupakortista

EU:n sininen kortti

Ei  ⇒ seuraava kysymys

Haetko Suomeen suorittamaan jatko-opintoja (tohtorin tutkinto)?

Kyllä ⇒ sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua
Ei ⇒ siirry seuraavaan kysymykseen

Oletko kirjoilla suomalaisen korkeakoulun koulutusohjelmassa hakemustasi jättäessäsi?

Kyllä ⇒ Aiempi opinto-oikeus suomalaisessa korkeakoulussa ei poista lukukausimaksuvelvoitetta, jos haet 1.1.2017 alkaen uuteen vieraskieliseen koulutukseen. Sen sijaan sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksua jo aiemmin saamastasi opinto-oikeudesta ja voit suorittaa tutkinto-ohjelman loppuun.

Ei ⇒ siirry seuraavaan kysymykseen

Haetko opiskelemaan suomen- tai ruotsinkieliseen korkeakouluohjelmaan?  

Kyllä ⇒ suomen- tai ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevan opiskelijan ei tarvitse maksaa lukukausimaksua kansalaisuudestaan huolimatta.  Lukukausimaksut koskevat ainoastaan vieraskielistä kandidaatin tai maisteritasoiseen tutkintoon johtavaa korkeakoulutusta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa muiden kuin EU/ETA-maiden kansalaisten osalta.

Ei ⇒ Katso seuraava kysymys

Oletko kirjoilla oleva ulkomaisen korkeakoulun opiskelija ja tulet suomalaiseen korkeakouluun väliaikaiseen opiskeluvaihtoon?

Kyllä ⇒ sinun ei kuulu maksaa maksua

Ei ⇒ katso seuraava kysymys

Onko sinulla tilapäinen oleskelulupa (B-lupa)?

Kyllä ⇒ Sinun pitää maksaa lukukausimaksu.

Jos et ole saanut apurahaa, joka kattaa koko lukukausimaksuosuuden, sinun pitää maksaa korkeakoulun sääntöjen mukaan lukukausimaksun jäljelle jäävä osuus itse, ennen kuin oleskelulupa voidaan myöntää.

Lisätietoa

Maahanmuuttovirasto

Yleistä oleskelulupaan liittyen

Sinun on haettava oleskelulupaa, kun tulet Suomeen opiskelemaan yli 90 päivän ajaksi. Hae viisumia, jos opintosi kestävät alle 90 päivää.  Jos olet EU-valtion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen.

Lisätietoa

Maahanmuuttovirasto

Kuka päättää lukukausimaksusta?

Suomaiset korkeakoulut tekevät päätöksen lukukausimaksuvelvoitteestasi ainoastaan Maahanmuuttoviraston oleskelulupapäätöksen perusteella. Tämä tarkistetaan hakemuksesi liitteenä olleen oleskelulupakortin kopion mukaisesti. Jos olet hakenut oleskelulupaa, etkä ole saanut päätöstä lukukausimaksun maksamispäivään mennessä, sinun tulee maksaa lukukausimaksu.

Lisätietoa lupatyypeistä Maahanmuuttovirasto Migrin sivuilla.