Skip to content

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin: linkit AMK-valintakokeessa tarvittavaan tunnisteeseen on nyt lähetetty tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Löydät linkin tunnisteeseen myös hakemukseltasi kirjautumalla Oma Opintopolkuun

Todistusvalintojen tulokset on nyt julkaistu. Voit tarkistaa oman tilanteesi Oma Opintopolusta.

 

Yliopistojen valintakokeet AMK-järjestelmässä

Tämä ohje on tarkoitettu keväällä 2020 korkeakoulujen toisessa yhteishaussa yliopistoihin hakeville hakijoille, jotka hakevat sellaisiin hakukohteisiin, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulujen valintakoejärjestelmää. Oman hakukohteesi tiedot löytyvät yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta (ks. kohta 9 Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla).

Jos olet hakemassa ammattikorkeakouluun, katso AMK-järjestelmän käyttöohjeet osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi.

Ohje päivitetty 2.6.2020.


Keväällä 2020 useat yliopistot hyödyntävät valintakokeissaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamaa etävalintakoejärjestelmää, joka on alun perin suunniteltu ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen alustaksi.

Yliopistot käyttävät

 • joko 4.6.2020 järjestettävää AMK-valintakoetta esikarsintakokeena osana omia hakuprosessejaan tai
 • järjestämällä yliopistojen omia valintakokeita AMK-järjestelmässä muina päivinä

Tässä ohjeessa puhutaan näistä kahdesta valintakoevaihtoehdosta seuraavasti: 4.6. järjestettävä AMK-valintakoe ja yliopistojen muina päivinä AMK-järjestelmässä järjestettävät omat valintakokeet

Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistä opiskelijavalinnoista Unifin sivuilta: https://www.unifi.fi/uutiset/opiskelijavalinta-kysymyksia-ja-vastauksia

 

Sisällysluettelo

 1. Etänä järjestettävä valintakoe
 2. Valintakokeeseen kutsuminen
 3. Kokeeseen kirjautuminen
 4. Laitteisto- ja verkkoyhteysvaatimukset
 5. Valintakokeen sisältö ja kesto
 6. Valintakokeeseen valmistautuminen ja toimintaohjeet
 7. Toinen vaihe
 8. Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakoejärjestelmästä
 9. Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla

 


1.    Etänä järjestettävä valintakoe

Etävalintakoe on sähköinen omalla tietokoneella itsenäisesti suoritettava koe.

Kaikki tiettyyn valintakokeeseen ilmoittautuneet suorittavat kokeen samana koepäivänä. Koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana. AMK-valintakoe, jota jotkut yliopistojen hakukohteet käyttävät esivalintana järjestetään 4.6.2020. Yliopistojen omien AMK-järjestelmässä järjestettävien valintakokeiden tarkat koeajankohdat löytyvät yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta (ks. kohta 9 Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla).

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua valintakokeeseen (ks. hakukelpoisuus). Valintakoekutsu lähtee kaikille hakukohteeseen hakeneille. Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

Tunnistautuessaan etäkokeeseen sitoudut tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin sinä itse. Jos et tee valintakoetta itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos menettelyssäsi ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia korkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe 4.6.2020 ei edellytä ennakkovalmentautumista, eikä siihen liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. Yliopistojen omiin AMK-järjestelmässä järjestettäviin valintakokeisiin voi liittyä ennakkomateriaaleja. Lisätietoja löydät hakukohteiden julkaistuista valintaperusteista sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta (ks. kohta 9 Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla).

2.    Valintakokeeseen kutsuminen

Saat henkilökohtaisen kutsuviestin valintakokeeseen kolme arkipäivää ennen koetta sähköpostilla Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi saat kutsun Oma Opintopolkuun. Torstaina 4.6.2020 järjestettävään AMK-valintakokeeseen saat kutsun sähköpostilla 1.6.2020. Yliopistot ja yhteisvalinnat voivat tiedottaa hakijoita myös omilla ohjeviesteillään. Seuraa hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostia ja huomioi myös roskapostikansio. Älä vaihda aiemmin hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta.

Jos olet hakenut sekä ammattikorkeakouluun että sellaisiin yliopiston hakukohteisiin, jotka hyödyntävät 4.6. järjestettävää AMK-valintakoetta esikarsinnassa, suoritat valintakokeen 4.6.2020 vain yhden kerran ja saat vain yhden kutsuviestin. Suorituksesi otetaan huomioon kaikissa hakukohteissasi.

AMK-valintakoetta hyödyntävien yliopiston hakukohteiden hakijat tekevät kokeen iltapäivällä alkaen klo 14-16. Jos kuitenkin olet hakenut AMK-valintakoetta hyödyntävien yliopiston hakukohteiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen hakukohteeseen ja olet hakulomakkeella ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen johonkin aamupäivän koetilaisuuksista, suoritat kokeen aamupäivällä klo 9-11 alkaen. Tarkista oma koeaikasi sinulle lähetettävästä sähköpostista.

Esimerkki:

Hakija on hakenut kahteen ammattikorkeakoulun hakukohteeseen ja yhteen yliopiston hakukohteeseen, joka myös hyödyntää AMK-valintakoetta, joka on 4.6. Hakija on valinnut ammattikorkeakouluun hakiessaan kokeen suoritusajaksi aamupäivän koeajan. Hakija saa näistä yhteensä yhden kutsuviestin, sillä koe on sama. Hakija suorittaa kokeen alkuperäisen AMK-valintakokeen suoritusajan valinnan mukaisesti aamupäivällä. Hakija on hakenut lisäksi myös kahteen eri yliopiston hakukohteeseen, joissa on molemmissa oma koe AMK-järjestelmässä. Hakija saa näistä molemmista erilliset kutsuviestit. Yhteensä hakija saa siis kolme eri kutsuviestiä, sillä suoritettavia kokeita on kolme erillistä.

Valintakokeen kesto määräytyy sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Hakijat, jotka hakevat vain yliopistojen hakukohteisiin, joissa käytetään AMK-valintakoetta, kutsutaan 4.6.2020 iltapäivän kokeeseen.

Jos olet hakenut yliopistojen hakukohteisiin, jotka järjestävät omat valintakokeet AMK-järjestelmässä, saat näistä omat kutsuviestit, joissa kokeen ajankohta on kerrottu.

Sinulle lähetetyssä sähköpostissa kerrotaan

 • mitä valintakoetta kutsu koskee
 • henkilökohtainen kirjautumisaikasi
 • henkilökohtainen kirjautumislinkkisi

Huom! Sähköpostiin saamassasi kutsussa henkilökohtainen kirjautumisaikasi näkyy heti. Oma Opintopolkuun kirjautumisaikasi päivittyy aina perjantai-iltaisin. Jos valintakokeesi on alkuviikosta maanantaina tai tiistaina, päivittyy henkilökohtainen kirjautumisaikasi Oma Opintopolkuun vasta perjantai-iltana.

3.    Kokeeseen kirjautuminen

Valintakokeeseen voi kirjautua vain henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta.

Saat kutsun valintakokeeseen sähköpostitse Opintopolun hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen kolme päivää ennen valintakoetta. Kirjautumislinkki on saatavilla myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi. Viesti sisältää:

 • henkilökohtaisen kirjautumislinkin valintakokeeseen – voit kirjautua valintakokeeseen ainoastaan tämän linkin kautta
 • henkilökohtaisen kirjautumisajan valintakokeeseen

Torstaina 4.6. järjestettävä AMK-valintakoe alkaa aikavälillä klo 14-16. Jos haet myös ammattikorkeakouluun ja olet alun perin ilmoittautunut aamupäivän AMK-valintakokeeseen, kutsutaan sinut 4.6.2020 aamupäivän kokeeseen, joka alkaa aikavälillä klo 9-11.

Oman kirjautumisaikasi löydät sinulle sähköpostitse lähetetystä valintakoekutsusta. Aloita kokeeseen kirjautuminen ajoissa. Kokeesi alkaa 10 minuutin kuluttua henkilökohtaisesta kirjautumisajastasi. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika.

Yliopistojen omissa, AMK-järjestelmää käyttävissä valintakokeissa kokeeseen kirjautuminen on porrastettu ja kirjautuminen tehdään sinulle lähetetyssä kutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika.

Aloita kokeeseen kirjautuminen ajoissa sinulle osoitettuna aikana. Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista, joka tapahtuu Suomi.fi-palvelun kautta (lisätietoja Suomi.fi-palvelusta). Voit tunnistautua joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kirjautuminen on mahdollista myös niille hakijoille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen.

Tunnistautumisen jälkeen odota kokeen alkamista. Koe alkaa ilmoitettuna ajankohtana.

AMK-järjestelmässä järjestettävät yliopistojen omat kokeet voivat olla keskenään samana päivänä samaan kellonaikaan. Sinulle tulee sähköpostitse erikseen kutsu jokaiseen kokeeseen. Sinun tulee tehdä ennen kokeeseen osallistumista valinta, mitä koetta kirjaudut suorittamaan. Opintopolun kautta on myös mahdollista kirjautua tunnistautumisnäkymään, jossa voit valita tarjolla olevista kokeista, minkä kokeen suoritat.

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta kirjautumisajasta, sinut asetetaan myöhästyneiden kirjautumisjonoon. (ks. lisätietoja kohdasta 8 Usein kysytyt kysymykset)

Alla muutama vinkki, jos kirjautumisessa on ongelmia:

 1. Käytä kokeen tekemiseen tietokonetta (ei tablettia tai muuta mobiilaitetta).
 2. Kokeile toisella selaimella (katso lista suositelluista selaimista kohdasta 4. Laitteisto- ja verkkoyhteysvaatimukset).
 3. Tarkista, että käyttämäsi selain on päivitetty.
 4. Internetselainten lisäosat, kuten mainostenesto-lisäosa (ad-blocker yms.), voivat estää kirjautumisen. Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat ohjeet lisäosien ottamisesta pois päältä  Usein kysytyistä kysymyksistä.

4.    Laitteisto- ja verkkoyhteysvaatimukset

Valintakoe on sähköinen koe, joka suoritetaan hakijan omalla tietokoneella. Sinun tulee huolehtia siitä, että sinulla on käytössäsi valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä tietokone. Valintakoetta ei voi tehdä puhelimella eikä tabletilla.

Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.

Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • UbuntuLinux 18.04 LTS

Sinulla tulee olla käytössäsi luotettava internet-yhteys. Huomioithan, että vastaat itse verkkoyhteyden toimivuudesta.

5.    Valintakokeen sisältö ja kesto

Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet hakenut. Lisätietoja saat yliopistojen julkaisemista valintaperusteista (ks. kohta 9 Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla).

Valintakoe voi koostua yhdestä tai useammasta osiosta. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat samassa valintakokeessa mukana oleviin hakukohteisiisi. Kesäkuun 4. päivä järjestettävässä AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita (lisätietoja osioista https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/#sisalto).

Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. Jos valintakokeessa on useita osioita, voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun, etkä voi palata samaan osioon enää myöhemmin.

Kieli määräytyy sen perusteella, miten hakukohteen kielestä on määrätty valintaperusteissa. Jos olet jo hakuvaiheessa ilmoittanut kokeen suorituskielen, valitse tämä kieli valintakokeen suorituskieleksi.

Yksilölliset järjestelyt

Valintakokeessa on mahdollista käyttää kahdenlaisia yksilöllisiä järjestelyjä:

 • Lisäaika, joka on määritelty jokaiseen valintakokeeseen erikseen. Lisäajan kesto on ilmoitettu niille hakijoille, joille sitä on myönnetty.
 • Vaihtoehtoiset sisällöt ruudunluku- tai suurennusohjelmaa käyttäville hakijoille

Hakijat saavat sähköpostilla tiedon yksilöllisistä järjestelyistä ja lisäajasta ennen valintakoetta.

6.    Valintakokeeseen valmistautuminen ja toimintaohjeet

Valintakokeeseen valmistautuminen

 • Sinulla tulee olla käytössäsi laitteistovaatimukset täyttävä tietokone ja toimiva internet-yhteys ( kohta 4 Laitteistovaatimukset).
 • Testaa hyvissä ajoin ennen valintakoetta, että pääset valintakokeessa käyttämälläsi laitteella internettiin ja varmista tietokoneesi virransaanti. Huomioithan, että vastaat itse verkkoyhteyden toimivuudesta.
 • Varmista, että Oma Opintopolku-palvelussa antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa. Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota.
 • Varmista, että olet saanut kutsun valintakokeeseen sähköpostitse kolme päivää ennen valintakoetta. Jos et ole saanut kutsua, katsothan kohta 8 Usein kysytyt kysymykset.
 • Varmista, että sinulla on henkilökohtainen kirjautumislinkki ja henkilökohtainen kirjautumisaikasi.
 • Kokeeseen kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun vahvan tunnistamisen kautta (lisätietoja: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta/vahva-tunnistautuminen-verkkoasiointiin).
 • Varaa tunnistautumiseen tarvitsemasi tiedot valmiiksi esille.
 • Mikäli käytät kannettavaa tietokonetta, huolehdi tietokoneen virransaannista.
 • Varaa itsellesi kynä ja paperia muistiinpanojen tekemistä varten.

Toimintaohjeet valintakokeessa

 • Aamulla ennen kokeen alkua testaa internet-yhteytesi, varmista tietokoneesi virransaanti ja ota muistiinpanovälineet esille. Ota esille myös tunnistautumiseen tarvittavat tiedot.
 • Mikäli käytät kannettavaa tietokonetta, huolehdi tietokoneen virransaannista.
 • Kirjaudu koejärjestelmään sinulle osoitettuna ajankohtana henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi. Kun olet tunnistautunut, jää odottamaan kokeen alkamista. Älä sulje selainta tai kirjaudu uudestaan. Odota rauhassa kokeen alkamista. Koe alkaa ilmoitettuna ajankohtana.
 • Jos myöhästyt sinulle osoitetusta kirjautumisajasta, toimi kohdassa 3 Kokeeseen kirjautuminen annettujen ohjeiden mukaan.
 • Valitse kokeen alussa kokeen suorituskieli, jos järjestelmä sitä sinulta kysyy. Kieli määräytyy sen perusteella, miten hakukohteen kielestä on määrätty valintaperusteissa. Jos olet jo hakuvaiheessa ilmoittanut kokeen suorituskielen, valitse tämä kieli valintakokeen suorituskieleksi.
 • Koe voi koostua yhdestä tai useammasta osiosta. Huomioithan, että valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio tallentuu vastaukseksi. Voit suorittaa valintakokeen osiot haluamassasi järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä osioon voi palata enää myöhemmin. Seuraa koeajan kulumista koejärjestelmän oikeassa yläkulmasta näkyvästä kellosta.
 • Seuraa huolellisesti koejärjestelmän ohjeita.
 • Koejärjestelmä tallentaa vastauksesi automaattisesti heti valintojesi jälkeen.
 • Kokeesi päättyy, kun olet suorittanut kaikki osiot, koeaikasi loppuu tai päätät itse lopettaa kokeesi ja kirjaudut ulos kokeesta.
 • Kun olet valmis, kirjaudu ulos koejärjestelmästä ja sulje selain.
 • Mahdollisissa ongelmatilanteissa katso ohjeita kohdasta 8 Usein kysytyt kysymykset.

7.    Toinen vaihe

Yliopistojen valintakokeiden toisen vaiheen kokeisiin kutsutaan jokaisen hakukohteen valintaperusteissa kuvatulla tavalla. Toisen vaiheen kokeita ei toteuteta AMK-järjestelmällä. Lisätietoja yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilta (ks. kohta 9 Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla).

8.    Usein kysyttyjä kysymyksiä AMK-valintakoejärjestelmästä

Miten toimin, jos en ole saanut kutsua valintakokeeseen kolme päivää ennen valintakoetta? Mistä löydän tässä tapauksessa henkilökohtaisen kirjautumislinkkini ja henkilökohtaisen kirjautumisajan?

Varmista hyvissä ajoin ennen valintakoetta, että Oma Opintopolku-palvelussa antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa. Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota.

Löydät henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi. Linkkiä napsauttamalla näet oman tulevan kokeesi henkilökohtaisen kirjautumisajan. Huomioithan, että henkilökohtaiset kirjautumisajat päivittyvät järjestelmään perjantaisin kaikkiin seuraavan viikon kokeisiin. Eli jos kokeesi on esimerkiksi maanantaina tai tiistaina, näet henkilökohtaisen kirjautumisaikasi Oma Opintopolku -palvelussa olevan linkin kautta vasta perjantai-iltana.

Mitä tapahtuu, jos yritän kirjautua ennen minulle osoitettua henkilökohtaista kirjautumisaikaa?

Pääset kirjautumaan kokeeseen vasta sinulle osoitettuna henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Jos yrität kirjautumista liian aikaisin, sinulle näytetään odotussivu, joka päivittyy automaattisesti, kun on vuorosi kirjautua.

Miten toimin, jos myöhästyn minulle osoitetusta kirjautumisajasta?

Kokeeseen voi kirjautua myös myöhästyneenä, mutta tunnistautumisprosessiin saattaa kulua tavanomaista pidempi aika.

Odota rauhassa vuoroasi. Älä sulje selainta, äläkä aloita kirjautumista uudestaan.

Huom! Jos myöhästyt, koeaikasi on voinut jo alkaa.

Miten toimin, jos verkkoyhteyteni katkeaa kesken kokeen?

Älä sulje selainta. Päivitä sivu (Refresh). Jatka kokeen tekemistä.

Jos sivun päivittäminen ei auta, kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen suomi.fi -palvelussa.

Jos selain on sulkeutunut, sinun tulee kirjautua kokeeseen uudelleen henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi ja tunnistautua kokeeseen uudestaan suomi.fi -palvelun kautta.

Yhteyskatkon jälkeen palaat siihen kohtaan koetta, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet.

HUOM! Molemmissa tapauksissa koeaikasi kuluu koko ajan.

Miten toimin jos vahingossa kirjaudun ulos koejärjestelmästä kesken valintakokeen?

Kirjaudu kokeeseen uudelleen henkilökohtaisen kirjautumislinkkisi kautta. Tarvittaessa tunnistaudu uudelleen suomi.fi -palvelussa. Jos selain on sulkeutunut, sinun tulee kirjautua kokeeseen uudelleen henkilökohtaisella kirjautumislinkilläsi ja tunnistautua kokeeseen uudestaan suomi.fi -palvelun kautta.

Katkon jälkeen palaat siihen kohtaan, missä olit ennen katkoa. Varmista, että viimeisimmät vastauksesi ovat tallentuneet. HUOM! Koeaikasi kuluu koko ajan.

En pysty tunnistautumaan Suomi.fi-palvelussa vahvasti, miten toimin?

Kirjaudu kokeeseen henkilökohtaisella linkilläsi. Valitse ”Siirry tunnistautumaan” painikkeen sijaan ”En pysty tunnistautumaan” –linkki. Voit tunnistautua kokeeseen henkilötunnuksella.

Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, miten toimin?

Kirjaudu kokeeseen henkilökohtaisella linkilläsi. Ohjaudut sivulle, jossa tunnistautuminen on mahdollista ilman henkilötunnusta.

Aika loppui kesken. Mitä tapahtui vastauksilleni?

Valitsemasi vastaukset ovat tallentuneet automaattisesti.

Jos kirjautumisaikani on esimerkiksi minuuttia ennen kokeen alkamisaikaa ja ehdin kokeeseen siksi vasta paria minuuttia kokeen alkamisajan jälkeen, hyvitetäänkö nämä minuutit minulle jotenkin?

Kokeeseen kirjautuminen on porrastettu ja kirjautuminen tehdään sinulle lähetetyssä kutsussa ilmoitettuna ajankohtana. Riippumatta ilmoitetusta kirjautumisajastasi, sinulla on käytössäsi kokeen koko suoritusaika.

Voinko kirjautua kokeeseen vielä 12:55, jos kokeeni järjestetään klo 11-13?

AMK-järjestelmässä tehtävään kokeeseen pääsee (henkilökohtaisesta kirjautumisajasta riippumatta) kirjautumaan kokeen alkamisen jälkeen niin kauan, kuin koeaikaa on jäljellä. Koeaikasi alkaa kuitenkin kulua aiemmin ilmoitettuna kokeen alkamisajankohtana.

Mitä jos kirjautumisaika ei näy, kun painaa Opintopolun linkkiä (kuva)?

Sulje selain. Kirjaudu uudelleen Opintopolun hakemuslomakkeelle ja paina henkilökohtaista kirjautumislinkkiäsi uudestaan.

Mistä kirjautumislinkki löytyy Oma Opintopolusta?

Kirjautumislinkki löytyy Oma Opintopolusta hakemukseltasi. Hakemuksen näet osiosta Hakemukset ja opiskelupaikan vastaanotto. Linkki on hakemuksessa osiossa nimeltä Linkki valintakokeeseen.

Voiko kokeen suorittaa ulkomailla?

Valintakokeen suorittaminen on teknisesti mahdollista ulkomailta, mutta koejärjestelmä tukee ainoastaan kokeen suorittamista Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisissa ongelmatilanteissa ulkomailta tulevaa verkkoliikennettä voidaan joutua rajoittamaan, joka vaikuttaa siihen, ettei voida taata, että kokeen suorittaminen ulkomailta onnistuu.

Mitä teen, jos kirjautumiseni ei onnistu annetulla kirjautumislinkillä?

Käytä kokeen tekemiseen tietokonetta, ei tablettia tai muuta mobiilaitetta. Kokeile kirjautumista toisella selaimella ja tarkista, että käyttämäsi internetselain on päivitetty suositeltuun versioon (katso lista suositelluista selaimista ja niiden versioista kohdasta 4. Laitteisto- ja verkkoyhteysvaatimukset). Ongelma saattaa johtua myös virustorjuntaohjelmistosta.

Miten tarkistan, että minulla on JavaScript ja evästeet käytössä?

Löydät ohjeita JavaScriptin ja evästeiden käyttöön ottamiseen selaimellasi verkosta hakukoneella hakemalla.

Miten poistan selaimen lisäosat käytöstä?

Katso ohjeet selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen. 

Minulle on myönnetty kokeeseen lisäaikaa. Kuinka paljon saan lisäaikaa?

4.6. järjestettävässä AMK-valintakokeessa lisäajan pituus on 1/3:aa osion kestosta. Myönnetty lisäaika on aina osiokohtainen. Koko kokeen lisäajan määrä riippuu siis siitä, kuinka monta osiota suorittamassasi kokeessa on.

Esimerkki: Matemaattiset taidot -osion pituus on 30 minuuttia. Tällöin lisäajan määrä on 10 minuuttia. Sinulla on yhteensä 40 minuuttia aikaa suorittaa Matemaattiset taidot -osio. Englannin kieli -osion pituus on 15 minuuttia. Tällöin lisäajan määrä on 5 minuuttia. Sinulla on yhteensä 20 minuuttia aikaa suorittaa Englannin kieli -osio. Koko kokeen suoritusaika riippuu siitä, kuinka monta osiota suorittamassasi kokeessa on.

Yliopistojen muina päivinä AMK-järjestelmässä järjestettävissä omissa valintakokeissa lisäajan kesto vaihtelee. Lisäajan määrä on ilmoitettu niille hakijoille, joille sitä on myönnetty.

9.    Valintaperustemuutokset ja valintakoeohjeistukset yliopistojen nettisivuilla

Aalto-yliopisto: https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/koronaviruksen-vaikutus-opiskelijavalintoihin-aalto-yliopistossa

Helsingin yliopisto: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/opiskelijavalinnat-koronavirustilanteessa

Itä-Suomen yliopisto: https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset

Jyväskylän yliopisto: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/koronavirusohjeistus-jyvaskylan-yliopistossa/lisatietoa-hakijoille

Lapin yliopisto: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi

LUT-yliopisto: https://www.lut.fi/opiskelu/hakeminen

Maanpuolustuskorkeakoulu: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maanpuolustuskorkeakoulun-toimenpiteet-koronaviruksen-torjuntaan

Oulun yliopisto: https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet

Svenska handelshögskolan: https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning

Taideyliopisto: https://www.uniarts.fi/artikkelit/uutiset/taideyliopiston-opiskelijavalintojen-jarjestaminen-kevaalla-2020

Tampereen yliopisto: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/muutokset-opiskelijavalinnoissa

Turun yliopisto: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/turun-yliopiston-kevaan-valintakoejarjestelyiden-tiedot

Vaasan yliopisto: https://www.univaasa.fi/hakijat/tietoa/uudet_paivitetyt_valintaperusteet

Åbo Akademi: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020