Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Yrittäjäkoulutus ja yrittäjävalmennus

Crossfit-valmentaja Krstian Santikko kuntosalissa

Yrittäjäkoulutus

Yrittäjäkoulutus tähtää yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yrittäjäkoulutusta on sekä yritystoimintaa aloittaville että jo yrittäjinä toimiville. Yrittäjäkoulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena.

Yrittäjäkoulutuksessa tutustut yritystoimintaan ja saat perustietoa

 • yrittäjyydestä
 • yrityksen perustamisesta
 • yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta

Koulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen osaat perustaa oman yrityksen laatimasi liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti sekä kehittää ja johtaa yritystäsi.

Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Syvennät tietojasi esimerkiksi

 • rahoituksesta
 • laskentatoimesta
 • verotuksesta
 • markkinoinnista
 • yrittämisen riskeistä
 • työnantajana toimimisesta

Yrittäjäkoulutusta järjestävät mm.

 • yliopistot ja ammattikorkeakoulut osana tutkintoon johtavaa koulutusta
 • elinkeinoelämän erikoisoppilaitokset ja
 • monet muut organisaatiot.

Koulutusten laajuus ja kesto vaihtelevat. Lyhytkestoinen koulutus on usein täsmäkoulutusta yritystoiminnan osa-alueista, esimerkiksi markkinoinnista, kun taas pitkäkestoisempi koulutus on luonteeltaan kokonaisvaltaisempaa.

Yrittäjäkoulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Jos perustat yrityksen työttömänä, voit saada starttirahaa.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjätutkinnot

Yrittäjätutkintojen avulla

 • Saat asiantuntija-apua ja valmennusta liikeideasi ja -toimintasi kehittämisessä.
 • Voit toteuttaa yrityksellesi tärkeän kehittämisprojektin.
 • Yhteiskunta tukee kehittämisprojektiasi ja koulutustasi – voit saada taloudellista tukea opinnoissasi.
 • Saat yritystoiminnan jatkamisen työkaluja esimerkiksi omistajanvaihdostilanteissa.
 • Kehittämisprojektin yhteydessä voit suorittaa yrittäjätutkinnon.

Tutustu koulutuksiin

Linkit vievät hakutulosivulla, jossa voit rajata hakutulosta esimerkiksi koulutuksen sijainnin mukaan.

Yrittäjän ammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Molemmat tutkinnot suoritetaan usein osana omaa yritystoimintaa.

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Yrittäjävalmennus ja yrityshautomot

Voit osallistua yrittäjävalmennukseen joko osana ammatillista tai korkeakoulukoulutusta tai koulutusten lisäksi.

Yrittäjävalmennuksessa keskitytään usein yritystoiminnan keskeisiin perusteisiin,  kuten

 • liiketoiminnan suunnitteluun
 • taloushallintoon
 • markkinointiin
 • asiakashankintaan
 • kannattavuuslaskelmiin sekä
 • tietotekniikan hyödyntämiseen yritystoiminnassa.

Yrittäjävalmennusta on sekä  aloittavalle yrittäjälle tai yrityksen perustamista suunnittelevalle ja yrittäjille.