Skip to content

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun kaikki tulokset on nyt julkaistu. Voit nyt ottaa paikan vastaan myös alemmilta hakukohteilta. Lue ohjeet valintojen tuloksista ja paikan vastaanotosta.

Jos sinulle on tarjottu opiskelupaikkaa ensimmäisessä tai toisessa yhteishaussa, muistathan ottaa opiskelupaikan vastaan 16.7. klo 15 mennessä.
Varasijalta sinut voidaan hyväksyä 2.8. klo 15 asti.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja vapaiksi jääneille paikoille kesän aikana. Katso lista lisähauista.

Kevään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa tai muussa perusopetuksen jälkeisessä haussa voit saada paikan varasijalta 20.8. asti. Voit myös hakea vielä vapaana oleville paikoille, lue lisää: Etkö saanut opiskelupaikka – näin haet vapaille paikoille.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021. Tutustu koulutuksiin uudessa Opintopolussa!

Kuvalinkki, joka vie uudelle betaOpintopolku.fi-sivulle.

Kuka voi hakea yliopistoon?

Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen opiskelijavalintoja, mutta viime kädessä yliopistot päättävät itse opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Valintaperusteet voidaan laatia tiedekunnittain tai koulutuksittain. Löydät tarkat valintaperusteet kunkin yliopiston koulutuskuvauksista.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset

Kandidaatin ja maisterin koulutukset (3+2 vuotta)

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin kandidaatin + maisterin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Nämä kelpoisuusvaatimukset koskevat myös alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia erillishakuja.

Jos haet Maanpuolustuskorkeakouluun, sinun on lisäksi

 • oltava Suomen kansalainen
 • saanut reservin upseerin koulutuksen ennen opintojen aloittamista  (aliupseeritaustaisille järjestetään lisäkoulutus)
 • oltava terveydentilaltaan ja muutoin puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva
 • oltava enintään 26-vuotias.

Maisterin koulutukset (2 vuotta)

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Voit hakea suoraan maisterikoulutukseen vain, jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista.

Maisterikoulutukseen voit hakea, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Maisterikoulutuksiin voi hakea sekä yhteishaussa että erillishauissa.

Jos sinulla ei vielä ole mitään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, haet ensin alempaan tutkintoon. Usein saat samalla oikeudet maisterikoulutuksen suorittamiseen. Opintopolussa  koulutuksen nimessä on tällöin merkintä: 3 + 2 vuotta.

Erillishaussa mukana olevat koulutukset

Erillishakuina järjestetään mm. kansainvälisten maisteriohjelmien haut sekä yliopistojen siirtohaut. Yleensä yliopistojen maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, mutta niitä voidaan järjestää myös erillishakuina. Maisterikoulutuksiin voit hakea vain,  jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista. Koska korkeakoulut päättävät itse valintaperusteistaan, opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Lue lisää yliopistojen erillishauista

Mistä tietoa koulutuskohtaisista valintaperusteista?

Koulutuskohtaiset valintaperusteet löydät koulutusten kuvauksista Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.