Skip to content

Vanha Opintopolku suljetaan vuoden 2022 lopussa. Tammikuusta 2023 alkaen kaikki koulutustieto uudessa Opintopolussa.

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen alkaa uudessa Opintopolussa 3.1.2023. Lue lisää ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja hakemisesta uudesta Opintopolusta.

Kuka voi hakea yliopistoon?

Siirry uuteen Opintopolkuun vastaavalle sivulla. Emme enää päivitä tätä sivua.

Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen opiskelijavalintoja, mutta viime kädessä yliopistot päättävät itse opiskelijaksi ottamisesta. Yliopistoon valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Valintaperusteet voidaan laatia tiedekunnittain tai koulutuksittain. Löydät tarkat valintaperusteet kunkin yliopiston koulutuskuvauksista.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset

Kandidaatin ja maisterin koulutukset (3+2 vuotta)

Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin kandidaatin + maisterin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate-tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Nämä kelpoisuusvaatimukset koskevat myös alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavia erillishakuja.

Jos haet Maanpuolustuskorkeakouluun, sinun on lisäksi

 • oltava Suomen kansalainen
 • saanut reservin upseerin koulutuksen ennen opintojen aloittamista  (aliupseeritaustaisille järjestetään lisäkoulutus)
 • oltava terveydentilaltaan ja muutoin puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva
 • oltava enintään 26-vuotias.

Maisterin koulutukset (2 vuotta)

Maisterikoulutus on ylempi korkeakoulututkinto. Voit hakea suoraan maisterikoulutukseen vain, jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon. Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista.

Maisterikoulutukseen voit hakea, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman yliopistotutkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Maisterikoulutuksiin voi hakea sekä yhteishaussa että erillishauissa.

Jos sinulla ei vielä ole mitään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, haet ensin alempaan tutkintoon. Usein saat samalla oikeudet maisterikoulutuksen suorittamiseen. Opintopolussa  koulutuksen nimessä on tällöin merkintä: 3 + 2 vuotta.

Erillishaussa mukana olevat koulutukset

Erillishakuina järjestetään mm. kansainvälisten maisteriohjelmien haut sekä yliopistojen siirtohaut. Yleensä yliopistojen maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, mutta niitä voidaan järjestää myös erillishakuina. Maisterikoulutuksiin voit hakea vain,  jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Tarkista aina hakukelpoisuusvaatimukset koulutuskuvauksista. Koska korkeakoulut päättävät itse valintaperusteistaan, opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös hakija, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Lue lisää yliopistojen erillishauista

Mistä tietoa koulutuskohtaisista valintaperusteista?

Koulutuskohtaiset valintaperusteet löydät koulutusten kuvauksista Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.