Skip to content

Eläinlääketieteen opiskelu yliopistossa

Eläinlääkäri hoitaa koiraa.

Eläinlääketieteen opinnot koostuvat kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (180 opintopistettä) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (180 opintopistettä). Eläinlääketiedettä voi opiskella Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Opintojen aikana hankit valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Opinnot etenevät pääosin valmiin ohjelman mukaisesti. Opetus sisältää luentojen lisäksi paljon käytännön harjoituksia ja pienryhmäopetusta. Käytännön potilastyö päivystyksineen on myös oleellinen osa opiskelua.

Eläinlääkäri voi työskennellä esimerkiksi

 • kunnaneläinlääkärinä maaseutupraktiikassa
 • pieneläinlääkärinä yksityispraktiikassa
 • ympäristöterveydenhuollon johtajana
 • eri ministeriöiden virkamiehenä
 • opetus- ja tutkimustehtävissä tai
 • teollisuuden palveluksessa.

Vain laillistetut eläinlääkärit voivat toimia Suomessa eläinlääkäreinä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira myöntää luvan toimia eläinlääkärin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon (ELL) suorittaneille. Lue lisää Eviran sivuilta.

Elintarvikkeiden ja tarttuvien eläintautien valvontaan tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän eläinlääkäreitä. Myös seura- ja harraste-eläinten merkityksen ja määrän kasvu tarkoittavat sitä, että alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnon.

Laillistettu eläinlääkäri voi erikoistua seuraavilla aloilla:

 • pieneläinsairaudet
 • hevossairaudet
 • tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
 • tarttuvat eläintaudit
 • ympäristöterveydenhuolto
 • elintarviketuotannon hygienia

Elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Myös seura- ja harraste-eläimet työllistävät eläinlääkäreitä runsaasti.

Jatkotutkinnot

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon (ELT). Tiedekunnassa voi suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinnon.

Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa nelivuotisen erikoiseläinlääkärin tutkinnon.