Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Humanistisen alan opiskelu yliopistossa

Opiskelijat seisovat Helsingin yliopiston kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat humanistin valtteja työelämässä. Koulutuksen voi myös rakentaa erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin sopivaksi, jolloin mm. tutkinnon ainevalinnoilla on huomattava merkitys. Humanistisen alan tiedekuntien ainevalikoimat vaihtelevat yliopistoittain.

Humanistisella koulutusalalla aina opiskelijan omalla suuntautumisella, mielenkiinnon kohteilla sekä aktiivisella työelämätaitojen – ja tietojen sekä verkostojen kasvattamisella on merkitystä. Opintojen suorittamisessa kehittyvät akateemiset taidot, kuten esimerkiksi kielitaito, ryhmätyö- ja viestintätaidot, tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot sekä ongelmaratkaisutaidot, jotka ovat työelämässä tarvittavia taitoja.

Aineenopettajan pätevyyden humanistiselta alalta voi hankkia esim. kieliaineista sekä useista reaaliaineista.

Humanistisen alan tutkinnon suorittaneet työllistyvät eniten yksityisiin yrityksiin, sekä kuntien ja valtion palvelukseen. Myös oma yritystoiminta on humanistin tapa työllistyä. Tavallisia työtehtäviä ovat erilaiset opettajan ja kouluttajan työt, kääntäjän työt ja tutkijan työ. Työelämässä humanisteja on monissa eri tehtävissä. Yleisiä aloja ovat edellisten lisäksi ovat viestintä- ja mediatyö, suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät sekä erilaiset tutkimustehtävät.

Valmistuneita työskentelee muun muassa:

  • tiedotusvälineissä
  • kirjastoissa
  • hallinnossa
  • museoissa ja arkistoissa
  • tutkimuslaitoksissa
  • järjestöissä
  • yrityksissä