Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin 4.–20.1.2022. Tutustu hakuohjeisiin ja koulutustarjontaan.

 

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet yliopistossa

""

Kauppatieteet ι Hallintotiede ι Oikeustiede

Kauppatieteet

Kauppatieteellinen koulutusala kouluttaa asiantuntijoita nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän talouselämän haasteisiin.

Kauppatieteellisen alan opiskelija perehtyy muun muassa taloushallintoon, markkinointiin sekä johtamiseen. Koulutuksessa korostuvat myös yrittäjyys ja kansainvälisyys. Tutkinto antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Valmistuneet toimivat pääasiallisesti yritysten ja julkishallinnon sekä järjestöjen erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Kauppatieteelliset opinnot tarjoavat tien myös jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön sekä yrittäjäksi.

Lue lisää hakemisesta ja valinnasta

Kauppatieteiden yhteisvalinta

 


Hallintotiede

Hallintotieteessä opetuksen ja tutkimuksen kohteena ovat sekä kansalliset ja kansainväliset hallintojärjestelmät että hallinto julkisissa, yleishyödyllisissä ja yksityisissä organisaatioissa.

Hallintotiede tutkii hyvin monenlaisia teemoja. Tutkija voi perehtyä esimerkiksi siihen, miten Suomea ja Euroopan unionia hallitaan ja mitä julkinen hallinto tekee ja saa aikaan. Mielenkiinnon kohteena voi lisäksi olla julkisen hallinnon muuttuminen, kehittäminen ja arviointi.

Hallintotieteessä voidaan tutkia myös työyhteisöjen kehitystä ja pyrkiä selvittämään sitä, mitä organisaatioiden rakenteilta, henkilöstöltä, johtamiselta tai suunnittelu- ja tietojärjestelmiltä edellytetään, jotta ne kykenisivät toimimaan tehokkaasti ja tuottamaan kansalaisten kannalta mielekkäästi erilaisia palveluja.

Hallintotiede pyrkii myös löytämään vastauksia siihen, miten organisaatioita ja niiden toimintaa voidaan arvioida ja miten arviointitietoa voidaan käyttää hyväksi organisaatioiden kehittämisessä.

Lue lisää

Lue lisää Opiskelijaksi hallintotieteisiin -sivulta

 


Oikeustiede

""Oikeustieteen alalla opiskelijat perehtyvät Suomen ja EU:n oikeudelliseen järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin sekä oikeuden yleistieteisiin.

Oikeustieteilijöitä työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, julkishallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä. Perinteisiä juristin ammatteja ovat tuomari, asianajaja ja syyttäjä. Myös valtion ja kuntien viroissa eri hallinnonaloilla työskentelee paljon alalta valmistuneita.

Juristeja tarvitaan myös yrityksissä tai teollisuuslaitoksissa etenkin yritysjuridiikan asiantuntijoina. Myös oman asianajotoimiston perustaminen on yleistä. Juristien muita tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi nimismies, henkikirjoittaja, verojohtaja ja kaupunginvouti. Yhä useampi juristi toimii myös kansainvälisissä tehtävissä.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet oikeusnotaarit työskentelevät esimerkiksi oikeusaputoimistoissa ja poliisin tai muiden viranomaisten palveluksessa. Myös vakuutusyhtiöt, pankit, järjestöt ja asianajaja- tai lakiasiaintoimistot palkkaavat oikeusnotaareja hallinto- ja asiantuntijatehtäviin.

Oikeustieteen maisteri voi suorittaa tuomioistuinharjoittelun eli auskultoida. Tällöin hän voi saada varatuomarin arvonimen. Esimerkiksi asianajajista ja syyttäjistä suurin osa ja tuomareista lähes kaikki ovat varatuomareita.

Lue lisää

Oikeustieteellisen yhteisvalinnan omilta sivuilta