Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Farmasia, hammaslääketiede ja lääketiede

Sivukuva hammaslääkäristä

Farmasia ι Hammaslääketiede ι Lääketiede

Farmasia

Farmasian alalla tutkitaan lääkkeiden kehittämistä, valmistamista sekä käyttöä ja vaikutuksia. Farmasiassa yhdistyvät niin soveltavat luonnontieteet, terveystieteet kuin yhteiskuntatieteet.

Farmasian koulutusalalta valmistuu lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista farmaseuteista valtaosa työskentelee apteekeissa, mutta työpaikkoja tarjoavat myös lääketeollisuus, sairaala-apteekit ja lääketukkukauppa. Farmaseuttien tehtävät vaihtelevat lääkkeiden kehittämisestä asiakaspalveluun ja johtamiseen.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista proviisoreista suurin osa myös työskentelee apteekeissa, jossa heidän tehtäviä ovat liikkeen- ja työnjohto, koulutus ja asiakaspalvelu. Sairaala-apteekissa proviisori vastaa sairaalan lääkehuollosta. Proviisori voi myös hakea apteekkilupaa työskenneltyään apteekissa tai lääkehuollon tehtävissä.

Proviisorit voivat työskennellä lääketeollisuudessa ja lääketukkuliikkeissä muun muassa lääkekehityksen, lääkevalmistuksen, laadunvarmistuksen, lääketurvan ja markkinoinnin tehtävissä sekä terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtävissä.

Farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.

 

Hammaslääketiede

Hammaslääketieteessä perehdytään suun ja leukojen alueen lääketieteeseen sekä alan sairauksien ja vammojen hoitoon ja ehkäisyyn. Hammaslääketieteen koulutusta on kehitetty vastaamaan maan hammas- ja suusairauksien esiintyvyyden muutoksia uusia hoitomuotoja unohtamatta.

Hammaslääketieteen opinnot johtavat hammaslääkärin tehtäviin ja antavat valmiudet myös tieteellisen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Tieteellinen jatkokoulutus tähtää hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, ammatillisessa jatkokoulutuksessa valmistutaan erikoishammaslääkäriksi vaihtoehtoisesti neljälle eri erikoisalalle.

Hammaslääkärin yleisimpiä työtehtäviä ovat

  • hampaiden paikkaaminen
  • suun alueen tulehdusten hoitaminen
  • hampaiden oikominen
  • hampaiden poistoon ja proteeseihin liittyvät tehtävät.

Näiden korjaavien toimenpiteiden lisäksi hammaslääkäri ehkäisee ennalta suun sairauksia esimerkiksi opastamalla asiakasta hampaiden kotihoidossa. Hän työskentelee yhteistyössä suuhygienistin kanssa.

Hammaslääkäreitä työskentelee terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisillä hammaslääkäriasemilla. Lisäksi heitä työllistävät opetus-, tutkimus- ja hallinnolliset tehtävät.

Hammaslääketiedettä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistosssa.

 

Lääketiede

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijoille valmiudet lääkärin tehtäviin sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakeutua erikoislääkärin tutkintoon johtavaan ammatilliseen jatkokoulutukseen ja tai suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona lääketieteen tohtorin tutkinnon.

Perinteisen lääkärin ja erikoislääkärin työn lisäksi valmistuneet voivat toimia opetus- ja tutkimustehtävissä sekä muissa lääketieteen alan asiantuntijatehtävissä.

Lääkäreiden työpaikkoja ovat muun muassa

  • sairaalat
  • terveyskeskukset
  • työterveydenhuolto
  • yksityiset lääkäriasemat.

Lääkäri määrittää potilaiden sairauksia tutkimusten ja haastattelujen perusteella ja päättää hoitotoimenpiteistä. Lääkärin työ on myös sairauksien ennaltaehkäisemistä. Hän tekee usein terveystarkastuksia, osallistuu terveysneuvontaan ja -kasvatukseen sekä valvoo työpaikkojen työolosuhteita. Lisäksi lääkärillä voi olla hallinnollisia tehtäviä kuten laitoksen tai osaston johtaminen.

Lääketieteen koulutusohjelmassa ensimmäisinä vuosina keskeisiä opintoja ovat teoriaopinnot, joissa opiskelijat saavat tietoperustan eri sairauksista. Viimeisinä vuosina opinnoissa painottuvat sairaanhoidollinen lääketiede ja lääkärin työssä tarvittavat taidot. Opiskelijat suorittavat harjoittelun opetussairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Lääketiedettä voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa.