Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Luonnontieteiden opiskelu yliopistossa

Kemian opiskelija työskentelee kemian laboratoriossa.

Luonnontieteet voidaan jakaa perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen.

Luonnontieteellisen alan koulutus antaa pohjan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Se antaa valmiudet toimia myös opettajana joko perusopetuksessa, lukioissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja yrityksissä. Luonnontieteilijäa voi myös työskennellä esimerkiksi asiantuntijana hallinnossa, yrityksissä tai järjestöissä.

Luonnontieteellistä koulutusta tarjoavat kaikki Suomen yliopistoista.

Koulutusalaan kuuluvat

  • bio- ja ympäristötieteet, kuten akvaattiset tieteet, biologia, molekyylibiotieteet ja ympäristötiede
  • fysikaaliset tieteet, kuten fysiikka, meteorologia, tähtitiede jne.
  • geologia
  • kemia
  • maantiede
  • matemaattiset aineet
  • tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka
  • informaatiotutkimus ja interaktiivinen media.

Lue lisää

Biologian yhteisvalinta