Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Maa- ja metsätalousalat (maatalous- ja metsätiede ja eläinlääketiede) yliopistossa

""

Maa- ja metsätaloustiede | Eläinlääketiede

Maa- ja metsätaloustiede

Maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi opiskella soveltavasti ja monitieteisesti

 • maataloustieteitä
 • metsätieteitä
 • ympäristötieteitä
 • elintarviketietietä
 • ravitsemustieteitä
 • taloustieteitä sekä
 • biotekniikkaa.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö on nykyisen ja tulevan hyvinvoinnin perusta. Ajankohtaisiin maailmalaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään, ruokaturvaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja uusiin energiaratkaisuihin perehdytään opinnoissa monitieteisesti eri näkökulmat huomioiden. Tutkimusta alalla tehdään laajasti aina genomitasolta ekosysteemien hiilenkiertoon ja ihmisten ravitsemuksesta markkinatalouden vastuukysymyksiin asti.

Luonnontieteitä käytäntöön soveltava koulutus yhdistettynä talous- ja markkinointiosaamiseen avaavat valmistuneille laajan työkentän asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat muun muassa tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtäviin elintarvike-, metsä- ja kemianteollisuudessa sekä toimivat neuvonnan ja kaupanalan asiantuntijoina esimerkiksi pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja järjestöissä. Julkisella sektorilla alan osaajia työskentelee mm. tutkijoina ja opettajina sekä erilaisissa vaativissa suunnittelu- ja hallintotehtävissä.

Maatalous- ja elintarviketieteitä voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopistossa, metsätieteitä vain Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä.

 


Eläinlääketiede

""Eläinlääketieteen opinnot koostuvat kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (180 opintopistettä) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (180 opintopistettä). Eläinlääketiedettä voi opiskella Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Opintojen aikana hankit valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Opinnot etenevät pääosin valmiin ohjelman mukaisesti. Opetus sisältää luentojen lisäksi paljon käytännön harjoituksia ja pienryhmäopetusta. Käytännön potilastyö päivystyksineen on myös oleellinen osa opiskelua.

Eläinlääkäri voi työskennellä esimerkiksi

 • kunnaneläinlääkärinä maaseutupraktiikassa
 • pieneläinlääkärinä yksityispraktiikassa
 • ympäristöterveydenhuollon johtajana
 • eri ministeriöiden virkamiehenä
 • opetus- ja tutkimustehtävissä tai
 • teollisuuden palveluksessa.

Laillistettu eläinlääkäri

Vain laillistetut eläinlääkärit voivat toimia Suomessa eläinlääkäreinä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira myöntää luvan toimia eläinlääkärin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon (ELL) suorittaneille. Lue lisää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta.

Elintarvikkeiden ja tarttuvien eläintautien valvontaan tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän eläinlääkäreitä. Myös seura- ja harraste-eläinten merkityksen ja määrän kasvu tarkoittavat sitä, että alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa erikoiseläinlääkärin tutkinnon.

Laillistettu eläinlääkäri voi erikoistua seuraavilla aloilla:

 • pieneläinsairaudet
 • hevossairaudet
 • tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
 • tarttuvat eläintaudit
 • ympäristöterveydenhuolto
 • elintarviketuotannon hygienia

Elintarvikkeiden, tarttuvien eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonta on tärkeä eläinlääkäreitä työllistävä osa-alue. Myös seura- ja harraste-eläimet työllistävät eläinlääkäreitä runsaasti.

Jatkotutkinnot

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen voi suorittaa eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon (ELT). Tiedekunnassa voi suorittaa myös filosofian tohtorin tutkinnon.

Ammatillisena jatkotutkintona voi suorittaa nelivuotisen erikoiseläinlääkärin tutkinnon.