Skip to content

Maatalous-metsätieteen opiskelu yliopistossa

Maa- ja metsätaloustieteiden opiskelija työskentelee laboratoriossa.

Maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi opiskella soveltavasti ja monitieteisesti maatalous-, metsä-, ympäristö-, elintarvike-, ravitsemus- ja taloustieteitä sekä biotekniikkaa.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö on nykyisen ja tulevan hyvinvoinnin perusta. Ajankohtaisiin maailmalaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään, ruokaturvaan, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja uusiin energiaratkaisuihin perehdytään opinnoissa monitieteisesti eri näkökulmat huomioiden. Tutkimusta alalla tehdään laajasti aina genomitasolta ekosysteemien hiilenkiertoon ja ihmisten ravitsemuksesta markkinatalouden vastuukysymyksiin asti.

Luonnontieteitä käytäntöön soveltava koulutus yhdistettynä talous- ja markkinointiosaamiseen avaavat valmistuneille laajan työkentän asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat muun muassa tuotekehityksen ja markkinoinnin tehtäviin elintarvike-, metsä- ja kemianteollisuudessa sekä toimivat neuvonnan ja kaupanalan asiantuntijoina esimerkiksi pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja järjestöissä. Julkisella sektorilla alan osaajia työskentelee mm. tutkijoina ja opettajina sekä erilaisissa vaativissa suunnittelu- ja hallintotehtävissä.

Maatalous- ja elintarviketieteitä voi opiskella Suomessa vain Helsingin yliopistossa, metsätieteitä vain Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Oppiaineiden nimissä sekä opintojen sisällöissä ja painotuksissa on eroja yliopistojen välillä.