Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin päättyy tiistaina 25.7. klo 15.00.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille alkaa 16.6. Katso koulutukset

 

Oikeustieteen opiskelu yliopistossa

Oikeusitieteen opiskelija lukee lakikirjaa ja tekee muistiinpanoja. Kuva: Eveliina Parikksa

Oikeustieteen alalla opiskelijat perehtyvät Suomen ja EU:n oikeudelliseen järjestelmään, julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin oikeudenaloihin sekä oikeuden yleistieteisiin.

Oikeustieteilijöitä työllistävät ennen kaikkea oikeuslaitos, julkishallinto, asianajotoiminta ja elinkeinoelämä. Perinteisiä juristin ammatteja ovat tuomari, asianajaja ja syyttäjä. Myös valtion ja kuntien viroissa eri hallinnonaloilla työskentelee paljon alalta valmistuneita.

Juristeja tarvitaan myös yrityksissä tai teollisuuslaitoksissa etenkin yritysjuridiikan asiantuntijoina. Myös oman asianajotoimiston perustaminen on yleistä. Juristien muita tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi nimismies, henkikirjoittaja, verojohtaja ja kaupunginvouti. Yhä useampi juristi toimii myös kansainvälisissä tehtävissä.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet oikeusnotaarit työskentelevät esimerkiksi oikeusaputoimistoissa ja poliisin tai muiden viranomaisten palveluksessa. Myös vakuutusyhtiöt, pankit, järjestöt ja asianajaja- tai lakiasiaintoimistot palkkaavat oikeusnotaareja hallinto- ja asiantuntijatehtäviin.

Oikeustieteen maisteri voi suorittaa tuomioistuinharjoittelun eli auskultoida. Tällöin hän voi saada varatuomarin arvonimen. Esimerkiksi asianajajista ja syyttäjistä suurin osa ja tuomareista lähes kaikki ovat varatuomareita.