Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Psykologian opiskelu yliopistossa

Miehen kasvot vastakkain toisiaa

Psykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä ja sen lainalaisuuksia. Psykologinen tutkimus yhdistyy muun muassa lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimukseen.

Psykologian maisterin tutkinto mahdollistaa laillistettuna psykologina toimimisen terveydenhuollossa. Koulutus on kuitenkin myös yleiskoulutusta, joka valmistaa monenlaisiin erilaisiin tehtäviin myös terveydenhuollon ulkopuolella. Psykologian koulutus mahdollistaa työskentelyn kaikilla aloilla, jotka liittyvät ihmisiin tai ihmisen toimintaan/käyttäytymiseen.

Uusimpia haasteita ovat esimerkiksi työelämän ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi kliinisen neuropsykologian alaan kuuluva oppimisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus on kasvava tehtäväalue. Usealla psykologilla on psykologikoulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutus ja he voivat tällöin toimia perinteisten psykologin tehtävien lisäksi myös mm. yksityisenä psykoterapeuttina.

Psykologeja toimii muun muassa

  • psykiatrisissa sairaaloissa
  • psykiatrian poliklinikoilla tai mielenterveystoimistoissa
  • kouluissa koulupsykologeina
  • korkeakouluissa tutkijoina tai opintopsykologeina
  • perheneuvoloissa
  • työvoimatoimistoissa
  • yrityksissä mm. kehittäjinä, konsultteina tai henkilöstöhallinnossa

Vaikka yliopistojen välillä on eroja tutkimuksen painopistealueissa ja eräissä erikoiskursseissa, eivät yliopistot juurikaan poikkea toisistaan opetuksen sisältöjen osalta. Opiskelupaikan valinnalla ei myöskään ole juuri merkitystä siihen, millaisiin tehtäviin opiskelija valmistuttuaan sijoittuu.