Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Taiteiden alan opiskelu yliopistossa

Arkkitehtiopiskelija valmistaa pienoismallia. Kuva: Olli Häkämies

Kuvataide ι Musiikki ι Taideteollisuus ι Teatteri ja tanssi

Kuvataide

Kuvataidealalla taiteilijoina työskentelee laaja joukko ammattiryhmiä, joita ovat

 • taidemaalarit
 • kuvanveistäjät
 • taidegraafikot
 • valokuvataiteilijat
 • media-, performanssi- ja videotaiteilijat.

Kuvataiteiden opintoihin sisältyy sekä teoreettisia että taiteellisia opintoja. Kuvataidealalla vaaditaan taiteellista ja visuaalista lahjakkuutta, erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallintaa sekä kädentaitoja. Jo opintojen aikana jokainen kuvataiteilija kehittää omat yksilölliset työskentelymenetelmänsä, aihemaailmansa ja näkemyksensä.

Kuvataidealan opiskelijat valmistuvat vapaiksi kuvataiteilijoiksi, jotka usein toimivat erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä. Moni taiteilijana toimiva työskentelee lisäksi muun muassa kuvataideopettajana.

Kuvataideakatemia / Taideyliopisto on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen yliopisto Suomessa. Se tarjoaa opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa.

Musiikki

Musiikinopiskelijat soittavat viulua. Kuva: Jyrki Vesa

Musiikin korkeakouluopetuksen ja -tutkimuksen yleisenä tehtävänä on suomalaisen musiikkikulttuurin kehittäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen.

Musiikin alalta valmistuneet työskentelevät yleensä

 • muusikoina
 • orkesterin- tai kuoronjohtajina
 • säveltäjinä
 • opettajina
 • hallinnollisissa asiantuntijatehtävissä
 • tutkijoina.

Musiikkialan yliopistokoulutusta tarjoaa Sibelius-akatemia, jossa voi opiskella muun muassa esittävän säveltaiteen, jazzmusiikin, laulumusiikin tai orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelmassa. Kuopion toimipisteessä voi suorittaa kirkkomusiikin opinnot. Musiikkialan aineenopettajaksi voi opiskella Jyväskylän ja Oulun yliopistossa.

Taideteollisuus

Taideteollisella koulutusalalla on merkittävä asema yhteiskunnassa. Alalla keskitytään palveluiden, sisältöjen, tuotteiden ja visuaalisten ratkaisuiden tuottamiseen. Taide ja muotoilu yhdessä eri tieteiden kanssa luovat vahvan pohjan uusiutuvalle suunnittelulle, toteutuksille, tutkimukselle ja yritystoiminnalle eri ympäristöissä.

Taideteolliselle alalle hakeutuvalta edellytetään taiteellista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta. Alalla voi perehtyä mm. graafisen suunnitteluun, teolliseen muotoiluun, uuteen mediaan, kuvataideopetukseen, tekstiilitaiteeseen ja muotisuunnitteluun sekä elokuva- ja lavastustaiteeseen.

Taideteolliselta alalta yliopistosta valmistuvien ammatteja ovat

 • teollinen muotoilija
 • sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija
 • vaatetussuunnittelija
 • puvustus- ja lavastussuunnittelija
 • elokuva- ja valokuvataiteen ammattilainen
 • viestinnän ja uusmedian ammattilainen
 • taiteen opettaja
 • taidekäsityön mestari
 • taideteollisuuden tutkija.

Taideteollista alaa voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Helsingissä sekä Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa.

Teatteri ja tanssi

JYRKI VESA

Teatteri- ja tanssialan opinnot ovat taiteellisia töitä, työpajoja, harjoitustöitä, seminaareja, luentoja ja ammattiin liittyviä erikoiskursseja. Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy kansainvälisyyttä. Opetus perustuu läsnäoloon ja opiskeluun pienryhmässä. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksikasvamisen tiellä.
Opiskelun tehtävänä on kehittää taiteellista ajattelua sekä kykyä taiteen ja tiedon arviointiin. Opiskelijaa ohjataan oman taiteellisen ominaislaadun tunnistamiseen ja syventämiseen.

Kaikki lähtee taitojen ja sivistyksen kartuttamisesta, mutta päämääränä on itsenäiseksi taiteilijaksi kasvu. Koulutus rohkaisee opiskelijaa analyyttiseen ajatteluun ja taiteensa haltuunottoon sekä kehittää valmiutta oman taiteenalansa kriittiseen ja luovaan uudistamiseen.

Esittävät taiteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Teatteri- ja tanssialan ammatillinen kenttä avartuu uusiin suuntiin ja toteutuu yhä moninaisemmissa konteksteissa.

Teatteri- ja tanssialalta valmistuneet työskentelevät muun muassa

 • valosuunnittelijoina
 • äänitaiteilijoina
 • tanssijana
 • koreografina
 • näyttelijänä
 • ohjaajana
 • dramaturgina
 • näytelmäkirjailijana
 • esitystaiteilijana
 • tanssinopettajana
 • teatteriopettajana

Teatteri- ja tanssialaa voi opiskella Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä ja teatterityötä Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä.