Skip to content

 Korkeakoulut jäjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 3.7.−30.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.−25.7. 

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille alkaa 16.6. Katso koulutukset

 

Yhteiskuntatieteiden opiskelu yliopistossa

Opiskelijat istuvat yliopiston rappusilla. Kuva: Olli Häkämies

Yhteiskuntatieteellisellä alalla kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset.

Yhteiskuntatieteilijä tarkastelee ihmisyhteisöjä ja ryhmiä ja ihmisten yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden muotoja kuten erilaisuutta ja samanlaisuutta, arvoja, normeja, asenteita, tapoja, hallintoa, kulttuuria, työelämää ja politiikkaa. Tutkija haastattelee, kyselee, analysoi ja havainnoi yksilöitä ja ryhmiä, selvittelee epäkohtien kuten köyhyyden ja rasismin syitä ja hitaiden tai nopeiden muutosten kuten vallankumousten ja sotien tai teollistumisen ja joukkoviestinnän kehittymisen seurauksia.

Koulutusalalla voi opiskella esimerkiksi

 • filosofiaa
 • hallintotieteitä
 • kansantaloustiedettä
 • kehitysmaatutkimusta
 • kulttuurintutkimusta
 • kunnallisalaa
 • matkailua
 • poliittista historiaa
 • sosiaalityötä
 • sosiologiaa
 • valtio-oppia
 • viestintää
 • yhteiskuntapolitiikkaa.

Yhteiskuntatieteitä opiskelleet työllistyvät usein valtion, kuntien ja järjestöjen palvelukseen. Pääaineen ohella sivuaineet vaikuttavat usein siihen, millaiseen työhön alalta valmistunut sijoittuvat. Jos liike-elämä kiinnostaa, voi valita sivuaineiksi oikeus- tai kauppatieteellisiä aineita.

Lue lisää

Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnat

Sosiaalityössä järjestetään yhteisvalinta.