Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Siirtohaku yliopistossa

Jos olet aloittanut opinnot tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit vaihtaa opiskelupaikkasi toiseen, voit siirtohaussa hakea opiskelupaikan vaihtoa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Hae siirtohaussa, jos

  • haluat vaihtaa opiskeluoikeutesi saman tai läheisen alan opintoihin omassa yliopistossa ja/tai
  • haluat vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon.

Voit esimerkiksi hakea pääaineen vaihtoa samassa tiedekunnassa tai siirtyä tiedekunnasta toiseen. Korkeakoulun sisäisiin siirtoihin haetaan joskus korkeakoulun omin käytännöin eikä haku tapahdu Opintopolussa. Kaikkiin koulutuksiin ei oteta siirtohakijoita.

Yliopistoissa voi olla siirtohakujen lisäksi muitakin mahdollisuuksia opiskella sinua kiinnostavia aineita. Voit usein joustavasti yhdistellä erilaisia sivuaineita tutkintoosi. Selvitä mahdollisuudet ja käytännöt yliopistosta, jossa opiskelet.

Siirtohakujen hakuajat vaihtelevat

Siirtohaut ovat erillishakuja Opintopolussa.

kuvakaappaus

Siirtohauissa ei ole yhtenäistä hakuaikaa, vaan jokaisella yliopistolla voi olla omat hakuaikansa. Tarkista aina Opintopolun koulutuskuvauksesta tai yliopistosta siirtohaun ajankohta.

Siirtohaun hakuaika voi olla korkeakoulun päätöksen mukaan kerran vuodessa, kahdesti vuodessa (keväisin, syksyisin tai keväisin ja syksyisin) tai jatkuva hakuaika.

Korkeakoulut päättävät siirtohaun valintaperusteista

Korkeakoulut määrittelevät, miten siirto-opiskelijat valitaan. Siirtohaun valintaperusteet pohjautuvat esimerkiksi

  • aiempaan opiskeluoikeuteen
  • suoritettujen opintojen vastaavuuteen ja
  • opintomenestykseen.

Korkeakoulu voi ohjata siirtohakijat myös soveltuvuus- tai valintakokeeseen.Tarkemmat valintaperusteet löydät Opintopolun koulutuskuvauksista Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.
Kun siirtohaun tulos on selvillä, saat tiedon myönnetystä opiskelupaikasta.

Aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy

Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.

Siirtohakua ei ole

  • pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi
  • maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

Lue aina siirtohaun valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolun koulutusvalinnasta. Löydät lisätietoja siirtohauista myös korkeakoulujen omilta sivuilta.